Zaštitnik građana najavio postupak kontrole zbog napada na novinare

15 Jun 2017

"Obezbeđenje nema prava da primenjuju silu"

Vršilac dužnosti zaštitnika gra?ana Miloš Jankovi? rekao je danas, povodom fotografija na kojima se vidi nasilje nad novinarima i pristalicama opozicije u centru Beograda u danu kada je Aleksandar Vu?i? preuzeo dužnost predsednika Srbije, da obezbe?enje tog skupa nije imalo prava da vrši nasilje nad gra?anima, dok je policija ta koja je trebalo da reaguje.

Redarska služba, odnosno obezbe?enje je dužno da vodi ra?una da ne do?e do reme?enja tog skupa, ali ukoliko do?e do problema ili incidenata onda se zove policija. Obezbe?enje nema prava da primenjuju silu”, rekao je Jankovi? na RTV-u.

On je najavio da ?e institucija Zaštitnika gra?ana pokrenuti kontrolu postupanja obezbe?enja.

Zaštitnik gra?ana je dodao da policija ne sme da bude nemi posmatra? i da je njihova dužnost da reaguju ako vidi da dolazi do nasilja.

Jankovi? je kazao da se na fotografijama vidi da policija “ništa nije u?inila da do nasilja ne do?e”.

On je dodao da se na jednom snimku vidi kako jedna grupa gra?ana ograni?ava slobodu kretanja drugoj grupi na dan kada je Vu?i? preuzeo dužnost predsednika Srbije.

“Sloboda kretanja mogu da ograni?e samo oni koji su odre?eni zakonom i to je policija i još neki organi, ali ne i ja ili neko drugi”.

Povodom napada na ?etrnaestogodišnjeg de?aka romske nacionalnosti koga je pretukla grupa vršnjaka u Osnovnoj školi “Kara?or?e” na Voždovcu, u Beogradu, jer je držao srpsku zastavu, rekao da je država odgovorna za sva dešavanja unutar države.

“Ne treba se držati toga da li je nešto bilo unutar školskog dvorišta ili van škole”, objasnio je Jankovi?.

On je rekao da pošto je re? o maloletnicima da “dobar put nije kažnjavanje i preduzimanje represivnih mera, ve? prevencija koja se postiže kroz razgovor i obrazovanje”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!