Zaštitnik građana: Beočin da sagradi prihvatilište za životinje

08 Sep 2016

Opština se oglušila o zakonsku obavezu da obezbedi prikupljanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja

Zaštitnik gra?ana je utvrdio da je opština Beo?in na?inila propust u radu jer nije ispunila svoje obaveze predvi?ene Zakonom o veterinarstvu  i Zakonom o dobrobiti životinja da na svojoj teritoriji obezbedi zoohigijensku službu i prihvatilište za napuštene životinje.

Kako se navodi na portalu Zaštitnika gra?ana, navedenim propustima u radu opština Beo?in se oglušila o zakonsku obavezu koju ima kao jedinica lokalne samouprave, da obezbedi prikupljanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, i na taj na?in ugrožava zdravlje i bezbednost gra?ana na njenoj teritoriji.

Zaštitnik je na osnovu utvr?enih propusta, uputio opštinskim vlastima preporuku da u najkra?em mogu?em roku izvrše svoje obaveze iz Zakona o veterinarstvu i Zakona o dobrobiti životinja i obezbede na svojoj teritoriji zoohigijensku službu i prihvatilište za napuštene životinje.

U preporuci se navodi i da je potrebno da opština Beo?in obavesti Zaštitnika gra?ana u roku od 60 dana o preduzetim merama, uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnoš?u može utvrditi da je postupljeno po preporuci.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!