Zasedao odbor za međunacionalne odnose

24 Oct 2014

Ne može se opravdati da je čovek tražio i nije dobio zaštitu

Zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinovi? izjavila je danas da reakcija nadležnih organa i policije u slu?ajevima napada na pekare Albanaca u Vojvodini nije u prvom momentu bila adekvatna, ali da je nakon toga “sve otišlo u dobrom pravcu”.

Eva Vukašinovi? je na sednici Odbora Skupštine Vojovdine za me?unacionalne odnose rekla da je bilo velikih propusta u radu nadležnih organa i kao primer navela slu?aj demoliranja pekre “Evropa” u Novom Sadu, gde je vlasnik sam tražio zaštitu, a nije je dobio.

“Mi možemo imati razumevanja da policija nema dovoljno kapaciteta, ali prosto se ne može opravdati ovo da je ?ovek tražio i nije dobio zaštitu”, kazala je Eva Vukašinovi?.

Ona je rekla da je ombudsman u toku druge no?i od po?etka napada obišao pekare u Novom Sadu i utvrdio da ispred ve?ine njih koje su mogle biti meta, stajala patrolna vozila ili policajci i da je to bilo “veoma pozitivno”.

Eva Vukašinovi? je dodala i da pojedini mediji tokom napada nisu pokazali dovoljno visoke profesionalne standarde i poštovanje pravila novinarske profesije, jer su insistirali na nacionalnoj pripadnosti i ošte?enih i maloletnih po?inilaca, a nisu se bavili motivima.

Predsednik Odbora Bora Kuti? kazao je da Odbor osu?uje “vandalske ?inove” svih koji su u?estvovali u njima.

Kuti? je rekao da ?e Odbor od tužilaštva zatražiti dokumente o vrsti i kvalifikaciji krivi?nih dela koje su donete u slu?ajevima napada kako bi ih analizirao.

Dodao je da ?e odbor i od policije zatražiti da im dostavi taksativno navedena krivi?na dela po napadu i po objektu, sa detaljnim informacijama o na?inu na koji su se napadi desili.

Napadi na objekte gra?ana druge nacionalnosti u Vojvodini po?eli su nakon incidentata na fudbalskoj utakmici reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!