Žarko Korać: Vlast radi isto ono što je radio Milošević

24 Aug 2017

"Potpuno sami izazivamo ozbiljne probleme"

Neobjašnjivo ponašanje vlasti u Srbiji se sada može ve? sasvim ozbiljno posmatrati kao želja da se poremete odnosi u regionu. Pokazuje se da Srbija danas zapravo radi ono što je radio (Slobodan) Miloševi? – sistematski se kvare odnosi sa svim susedima. Tema ?lanstva Kosova u Unesko nema veze sa ovim slu?ajem, ve? iza svega stoji pri?a oko pristupanja Makedonije NATO savezu, ocenjuje za Danas samostalni poslanik na listi Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije Žarko Kora?.

– Za celu situaciju postoji vrlo logi?no objašnjenje, a ono se ogleda u eksplicitnoj želji vlade Zaeva da (Makedonija) u?e u NATO. Imali smo pokušaj pu?a i ubistva Mila ?ukanovi?a u Crnoj Gori, sada je na snazi pokušaj da se što više suzi manevarski politi?ki prostor Zaevu, a kome je to u interesu neka odgovori svaki vaš ?italac – poru?uje Kora?.

On u kontekstu pri?e o KiM podse?a da su i Makedonija i Crna Gora priznale Kosovo, što je, kako kaže, politi?ka realnost u kojoj živimo i dodaje da ove aktivnosti Srbije izuzetno štetno uti?u na dalji put Srbije ka EU. Neobjašnjiva mu je i višemese?na medijska kampanja koja se u Srbiji vodi protiv aktuelnog makedonskog premijera.

– Ne samo da ovime Vu?i? i Da?i? upozoravaju Makedoniju, ve? upozoravaju i Crnu Goru. Ne shvatam šta zna?e ove pretnje, pre svega Makedoniji, sa vrlo nejasnom formulacijom o nekakvom obaveštajnom delovanju, iako ono što smo videli proteklih meseci pokazuje obaveštajno delovanje Srbije u Makedoniji. Na putu evropskih integracija, sa stanovišta Evrope, apsolutno klju?na stvar su odnosi u regionu i ovo su teški udarci našim evrointegracijama. Potpuno sami izazivamo ozbiljne probleme. Mi vodimo medijsku kampanju protiv Zaeva još pre njegovog izbora koja je o?igledna svima u Evropi, iako je i stranka Gruevskog sa tim istim albanskim partijama, sa istim ljudima, imala koaliciju. Zaista, potpuno neobjašnjivo ponašanje Srbije – kaže naš sagovornik.

On se osvrnuo i na telefonski razgovor Zaeva i Vu?i?a.

– To je o?igledno pokušaj da se sanira kriza koju smo sami izazvali. Kao kad ?ovek sam sebe ubode u nogu, a onda izjavljuje da ?e sam da se le?i. Ova kriza je buknula odjednom sa povla?enjem celokupnog osoblja ambasade uz vrlo nejasno objašnjenje i zanimljive pretnje da je u to uklju?ena jedna strana sila. Mislim da Srbija ne?e odustati od ovoga što radi – zaklju?uje Žarko Kora?.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!