Zaposleni u Energotehnici protiv privatizacije

14 Jul 2010

"Postupak privatizacije Energotehnike samo formalno vodi država, jer su se o načinu kupovine ovog preduzeća unapred dogovorili predsednik PO DS Dušan Elezović i Viktorija grupa".

Rukovodstvo i radnici novosadskog preduze?a za izgradnju energetskih objekata Energotehnika – Južna Ba?ka usprotivili su se danas odluci Agencije za privatizaciju da to preduze?e na aukciji 16. jula bude ponu?eno na prodaju.
?lan Skupštine ovlaš?enih predstavnika Vlade Srbije u Energotehnici Željko Stevi? rekao je na konferenciji za novinare da bi se aukcijskom prodajom preduze?a moglo ugroziti funkcionisanje elektroenegetskog sistema u Vojvodini i snabdevanje strujom oko milion korisnika. Stevi? je rekao da niko u preduze?u nije protiv kvalifikovane i transparentne privatizacije, ali je aukcijska prodaja, s obzirom na zna?aj delatnosti za pogonsku spremnost elektroenergentskog sistema i sigurnost snabdevanja oko 900.000 korisnika, “neozbiljna, neodgovorna i neprihvatljiva”. On je zamerio Agenciji za privatizaciju i što je, najpre 6. jula zakazala aukciju za 17. septembar, a samo dan kasnije odlu?ila da se preduze?e proda 16. jula, o ?emu niko u Energotehnici nije ni obavešten. “U tom kratkom roku nijedan ozbiljan privrednik ne može se ni pripremiti za privatizaciju. Zato apelujem na potencijalne kupce da ne ulaze u ovaj posao, jer je odluka Agencije za privatizaciju situaciju u našoj firmi potpuno zakomplikovala”, rekao je Stevi?.
?lan Izvršnog odbora sindikata u Energotehnici Dragan Timoti? ocenio je da je po?etna cena preduze?a od 1,5 milion evra izuzetno niska, ako se uzme u obzir da je samo ove godine preduze?e ugovorilo poslove vredne 15 miliona evra i da je u toku realizacija investicije vredne 1,5 milion evra. “Ove godine beležimo pozitivno poslovanje od 270 miliona dinara, bez kašnjenja plata i obaveza prema državi i kooperantima”, rekao je Timoti?.
Konsultant Branko Pavlovi? rekao je da postupak privatizacije Energotehnike “samo formalno vodi država, jer su se o na?inu kupovine ovog preduze?a unapred dogovorili predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke Dušan Elezovi? i Viktorija grupa”. S obzirom da je od strateškog zna?aja za elektorenergetski sistem, Pavlovi? se zapitao kako je mogu?e da Energotehnika bude prodata na obi?noj aukciji, jer su tenderi i kvalifikovane aukcije jedino rešenje, pošto se na taj na?in eliminišu preduze?a koja se ne bave tom delatnoš?u.
Predstavnici Energotehnike danas su saopštili da u prilog njihovih stavova govore i analize koje je objavio Fakultet tehni?kih nauka u Novom Sadu, u kojoj se navodi da je neophodno menjati model privatizacije.
Oni su upozorili da bi, u slu?aju da preduze?e 16. jula bude prodato na aukciji u Beogradu, u pitanje došla realizacija ugovorenih poslova vrednih 12 miliona evra, me?u kojima je i saradnja sa Fijatom u kragujeva?koj Zastavi.
Energotehnika se 2005. godine izdvojila iz javnog preduze?a Elektrovojvodina i od tada posluje samostalno. Ovo privredno društvo najve?i broj poslova radi za Elektroprivredu Srbije, Elektromrežu Srbije, Srbijagas, Naftnu industriju Srbije i toplane po vojvo?anskim gradovima.
(Beta)

Podelite ovu stranicu!