Zakonom će biti zabranjeno šamaranje dece

31 Aug 2011

Kažnjavanje dece šamarima i batinama uskoro će biti zabranjeno zakonima. Urađen je nacrt zakona o pravima deteta, kao i izmene porodičnog zakona

Nova zakonska regulativa izri?ito zabranjuje upotrebu fizi?ke sile kao metode vaspitanja. Zakon o pravima deteta trenutno je na ekspertizi u Savetu Evrope, bi?e predstavljen u oktobru, kada ?e biti objavljeni detalji.

“Ovim zakonom ?e biti uvedeni novi odnosi u porodicu i po njima roditelj ne?e smeti da dete udara rukom, kaišem, prutom”, kaže Tamara Lukši? Orlandi?, de?iji ombudsman.

“Ovakav zakon ima ve? 30 zemalja u Evropi. Osim odredbe da se zabranjuje telesno kažnjavanje, u zakonu ?e stajati i odredba o tome da je potrebno da se roditelji uzdržavaju od teških oblika kazni. Potrebno je raditi i na edukaciji roditelja kako bi pronašli druge modele vaspitanja”, kaže Lukši? Orlandi? i dodaje da se još ne zna kada ?e se zakon na?i u skupštinskoj proceduri.

U skladu sa donošenjem novog zakona o pravima deteta, pripremljene su i izmene porodi?nog zakona. U Ministarstvu za rad i socijalnu politiku kažu da ?e i u ovom zakonu jasno stajati da je zabranjena upotreba fizi?ke sile kao vaspitnog sredstva, ?ega do sada nije bilo. Me?utim, nijedan od ova dva zakona ne?e propisati kazne za šamare i ?uške. Da se deca u Srbiji ?esto vaspitavaju šamarima i udarcima po zadnjici, pokazuje i istraživanje Unicefa, po kojem ?ak dve tre?ine mališana u našoj zemlji dobija batine. Po istom istraživanju, manje od 30 odsto dece je odraslo isklju?ivo uz nenasilne metode. Dragana ?ori?, predsednica Udruženja “Roditelj”, podržava izmene porodi?nog zakona i donošenje novog zakona o pravima deteta, ali i upozorava zakonodavce da vode ra?una kako ne bi bilo zloupotreba. Ona navodi da može da se desi da deca prijavljuju zlostavljanje gde ga nema.

“Trebalo bi uneti i primere kako bi znali šta je kažnjivo, a šta ne, jer ako dete od jedne godine gurne prste u uti?nicu, prva reakcija svakog roditelja ?e biti da ga lupi po ruci. To, po mom mišljenju, nije fizi?ko kažnjavanje”, kaže ?ori?.

Psiholog Aleksandra Jovanovi? Madžar kaže da su prve reakcije roditelja u situacijama koje su opasne po život deteta burne i nepromišljene.

“Fizi?ko kažnjavanje kao što su batinanje, udaranje, ?uškanje ili grubo drmusanje povre?uje dete i smatra se vidom zlostavljanja. Svaki vid kazne je bolan po dete. Za razliku od kazne koja usmerava dete na grešku i neuspeh, disciplinske mere podsti?u na uspeh. Kažnjavanje proizilazi iz besa, dok je za disciplinovanje potrebno razmišljanje”, kaže Jovanovi? Madžar.

(Blic)

Podelite ovu stranicu!