Zajednički koncert djece iz regije u Beču

27 Aug 2015

Mališani iz Srbije, BiH, Hrvatske i Austrije nastupili su pred brojnim zvaničnicima uoči regionalne konferencije

Dan prije Samita u Be?u više od 30 predstavnika vlada zemalja Zapadnog Balkana, EU, u?estvovali su na forumu o civilnom društvu na Zapadnom Balkanu u okviru kojeg se održao koncert djece iz Srbije, Hrvatske, Austrije i Bosne i Hercegovine.

Na forumu su prisustvovali ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz, evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn, premijer Srbije Aleksandar Vu?i?, koji nije bio prisutan na koncertu, premijer Albanije Edi Rama, predsjedavaju?i Savjeta ministara BiH Denis Zvizdi? kao i predstavnici organizacija.

„Izrazito mi je drago što sam pozvan na ovaj forum kao i moje kolege koje su tu, Edi Rama, a o?ekujemo i Aleksandra Vu?i?a da nam se pridruži. Mislim da vlade i civilna društva trebaju da se vide kao neophodni partneri u modernoj demokratiji i da je ovaj forum samo po?etak“, rekao je Sebastian Kurz koji je na kraju najavio djecu iz Superara.

Na koncertu u?estvuju djeca iz MAP-a (Music Art Project – El Sistema Srbija), SODO-a (Sistem of Orchestras for children and youth El Sistema Hrvatska), Superar Bosnia i Superar Austrija.

„Samit je politi?ki proces koji je po?ela Angela Markel prije nekoliko godina koji se ove godine održava u Be?u. Uo?i Samita održa?e se susret politi?ara i predstavnika organizacija što ima obostrane interese za politi?are, ali i ljude koji se bave NVO organizacijama, me?u njima smo i mi. Želja ERSTE fondacije, naših partnera i organizatora foruma, jeste da se u?esnici foruma upoznaju i razgovaraju o klju?nim temama, a ujedno ovo je prilika da naša djeca izvedu nekoliko pjesama u okviru kampa koji prire?ujemo“, rekla je Angelika Lošek, direktorica Superara Austrija.

Muzi?ki kamp

Ve? tre?u godinu organizuje se Superar Summer Camp Vienna za djecu iz ove muzi?ke porodice, a sve kako bi zajedno svirali, pjevali i družili se.

„Ovaj koncert je saradnja ?etiri organizacije od ?ega su dvije ?lanice Superara, druge dvije El Sistema na ?ijim principima se zasniva naš rad. Ovo je važna saradnja, jer radimo zajedno, sviramo i pjevamo i nastupamo na Samitu o zapadnom Balkanu. Ono što je najvažnije za mene jeste da dolazimo da se družimo, pravimo muziku, povezujemo kulture, u?imo jedni o drugima i rušimo granice da li horom, orkestrom ili plesom“, rekao je Andy Icochea, muzi?ki direktor Superara Austrija.

Tokom kampa djeca rade sa profesionalcima i pripremaju se na jedan od najzna?ajnih nastupa tokom kojeg ?e poslati poruku o zajedništvu i miru.

„Svi?a mi se to koliko djece dolazi iz tako puno razli?itih zemalja. Oni govore srpski, hrvatski, turski, engleski, njema?ki. Dobro je što ?e oni ostati u kontaktu i polako se sklapaju prijateljstva, jer njima nije važno ko koji jezik govori“, rekla je Alici Edelmayer, profesorica ?ela u Superaru Austrija.

Prvi kamp se održao u Be?u i Salzburgu, a prošle godine kamp se organizovao u Istanbulu i u Srebrenici.

„Ono što je posebno u ovim kampovima jeste što ve?ina djece do tada nikad prije nije putovala van svoje zemlje. Posebno je bilo kada su putovali u Srebrenicu po povratku, po?etkom škole, imali su toliko puno pitanja o tome kako se danas tamo živi. Jako sam uzbu?ena zbog ovog tre?eg kampa, ali i nastupa pred zvani?nicima iz Zapadnog Balkana i Evrope. Tako?e, dopada mi se to kako je krenulo na po?etku kada su došla djeca iz Srbije, Bosne, Hrvatske i Austrije, niko od njih se prije kampa nije poznavao, ve? drugi dan svi su postali jedno, zajedno se druže, zabavljaju, sviraju, prave muziku i pevaju“, rekla je Angelika Lošek.

Superar, MAP, SODO imaju za cilj da svakom djetetu ponude besplatno muzi?ko obrazovanje.

„Ovo je odli?na prilika za našu djecu, ali i nas profesore gdje imamo priliku da vidimo kako izgleda raditi od po?etka sa djecom koja u?e da sviraju i upoznati rad mentora Superara, upoznati drugu decu i njihove mentore iz regiona, družiti se i upoznati na?ine kako rade djeca iz Srbije, Bosne i Austrije i vidjeti kako možemo napredovati“, kaže Romina Host, SODO – El Sistema Hrvatska.

(Mladen Koji?, Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!