Zabrinjavajući podaci o bezbednosti novosadskih učenika

09 Oct 2014

Izveštaj nije potpun jer nisu sve škole dostavile podatke

U Novom Sadu je u prvih šest meseci zabeleženo ?ak 599 slu?ajeva nasilja u školama, pokazali su podaci gradskog Koordinacionog tela za bezbednost dece u osnovnim i srednjim školama.

Od toga, 465 slu?ajeva nasilja zabeleženo je u osnovnim školama, a 134 u srednjim.

Polugodišnji izveštaj nije, me?utim, potpun jer nisu sve škole dostavile materijal.

Naime, tražene podatke gradu nije dostavilo pet osnovnih škola, dok je to u?inilo samo sedam srednjih škola.

Statistika je pokazala da je naj?eš?e prisutno fizi?ko nasilje, zatim verbalno, a potom i nasilje preko interneta.

Da bezbednost novosadskih u?enika nije na zadovoljavaju?em nivou potvrdili su i predstavnici Koordinacionog tela, koji su uputili zvani?an zahtev Policijskoj upravi Novog Sada i tražili da se obezbedi 30 policajaca koji bi patrolirali u blizini školskih dvorišta.

Predstavnici grada su najavili i da ?e do kraja godine biti završen elaborat o stanju video nadzora u svim školama, što ?e, prema njihovim re?ima, omogu?iti postavljanje video nadzora svuda gde on ne postoji ili ga modernizovati i poboljšati tamo gde treba.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!