- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Zabranjena korida

Regionalne vlasti su prošle godine zabranile vekovnu tradiciju suo?avanja matadora naoružanog ma?em i crvenom tkaninom s razbesnelim bikom.
Industrija borbi bikova i dalje veruje da ima šanse da promeni mišljenje zvani?nika, i vrati i idu?e godine borbe u Kataloniju, jedini region u Španiji, pored Kanarskih ostrva, koji je zabranio ovaj sport.

„Mislim da ?e politi?ari dva puta razmisliti i da ?e borbe bikova biti nastavljene. I hvala Bogu, jer Katalonija ima mnogo ljubitelja borbi, a u demokratskoj zemlji oni bi trebalo da mogu da gledaju borbe bikova”, rekao uzgajiva? bikova Moses Praele.

O?ekuje se da ?e rasprodatoj predstavi u koridi El Monumental prisustvovati 20.000 gledalaca. Proslavljeni madridski matador Hose Tomas, koji se bio povukao 2002. godine, bi?e glavna zvezda doga?aja.

“Postoji nekoliko katalizatora koji bi mogli da dovedu do toga da zabrana bude ukinuta”, smatra novinar koji prati koridu Pako Mar?.

Prema njegovim re?ima, konzervativna Narodna partija – jedna od dve glavne politi?ke partije u Španiji – protivi se zabrani pozivaju?i se na ustav, a Katalonska federacija za borbe bikova prikuplja potpise kako bi peticiju poslali španskom Kongresu.

Ekonomska kriza, tako?e, bi mogla da bude faktor jer su regionalne vlasti pod velikim pritiskom da smanje troškove i pomognu državi u držanju javnog duga pod kontrolom.

Tome sigurno ne?e doprineti ?injenica da ?e katalonske vlasti vlasniku El Monimentala Pedru Balani morati da plate više miliona evra za zgradu.

?ak i ako ljubitelji borbi bikova uspeju ponovo da otvore El Monumental, u širem smislu krv je ve? na pesku.

Pitanje tradicije
 svake godine sve manje Španaca odlazi da gleda borbe. Broj borbi pao je za 34 procenta u periodu od 2007. do 2010. godine. Popularna Las Arenas u Barseloni zatvorena je još 1970-ih i sada je tržni centar.

„Ne znam nikoga od vršnjaka ko odlazi na borbe. To nije katalonska tradicija ve? andaluzijska. ?injenica da se prema bikovima loše odnose još pre borbe bi trebalo da bude važnija od tradicije”, smatra Lajla Gomes.

Mla?i Španci ne znaju imena matadora i mnogima nisu mnogo jasna pravila borbe.

Tomas, najpoznatiji „torero”, jedini je borac protiv bikova koji je proteklih godina uspeo da napuni El Monumental.

Izbori u Španiji, zakazani za 20. novembar, tako?e bi mogli da igraju ulogu u sudbini borbi bikova u regionu.

Ispitivanja javnog mnenja pokazuju da ?e Narodna partija (Partido popular) pobediti, i tako okon?ati osmogodišnju vladavinu socijalista, a lideri Narodne partije mogli bi da pritisnu katalonske politi?are da ponovo uvedu borbe bikova u zamenu za finansijsku podršku centralne vlade.

Katalonija se godinama nadme?e s Madridom oko ve?e autonomije, i prava na posebnu kulturu i jezik. Zabrana borbi bikova u Kataloniji simbolizuje želju tamošnjih politi?ara da se odvoje od Madrida i njegovih tradicija.

Mnogi Katalonci smatraju da im Madrid name?e svoju kulturu, jezik pa samim tim i borbe bikova. Borbe, me?utim, jesu katalonska tradicija. Re? je o „korebusu”, borbi u kojoj bik bude povrgnut velikoj borbi i naporu, ali ne biva ubijen.

Širom Španije protesti zbog borbi su uobi?ajeni. Protivnici koride smatraju da ovakvoj vrsti tradicije nije mesto u savremenom svetu, i da je zlostavljanje životinja neprihvatljivo

 

 

Podelite ovu stranicu!