Za nauku u Vojvodini 450 miliona dinara

28 Jan 2016

Pokrajinski sekretar predstavio 12 javnih konkursa Sekretarijata za nauku

Pokrajinski sekretar za nauku Vladimir Pavlov izjavio je danas da ?e u ovoj godini biti izvojeno oko 450 miliona dinara za javne pozive u oblasti nauke, tehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i studentskog standarda na teritoriji Vojvodine.

Pavlov je na konferenciji za novinare predstavio 12 javnih konkursa Sekretarijata za nauku, koji su raspisani 21. januara.

“I ove godine, sekretarijat ?e sufinansirati pripremu predloga aktivnosti me?unarodne saradnje, jer su nam u fokusu projekti koji unapre?uju me?unarodnu saradnju”, kazao je pokrajinski sekretar. On je dodao da ?e za taj javni poziv biti izdvojeno šest miliona dinara.

Pavlov je istakao i da ?e, bez obzira što je ovogodišnji budžet za konkurse smanjen od 20 do 50 posto, u zavisnosti konkursa, sa posebnom pažnjom biti podržano u?eš?e na nau?nim skupovima u inostranstvu nau?no-istraživa?kih radnika i studenata. Prema njegovim re?ima, i ove godine ?e nevladine organizacije, koje se bave popularizacijom nauke i novih tehnologija, mo?i da konkurišu za sredstva namenjena za realizaciju projekta koje ?e ponuditi.

Pavlov je objasnio da ?e resorni sekretarijat putem konkursa sufinansirati organizovanje nau?nostru?nih skupova, ali od ove godine samo skupove me?unarodnog karaktera koji ?e se održavati na teritoriji pokrajine, kao i kratkoro?ne projekte, do godinu dana trajanja, od posebnog interesa za održivi razvoj u Vojvodini. On je rekao da ?e, sa ukupno 65 miliona dinara, biti podržani i dugoro?ni, ?etvorogodišnji projekti na, trenutno, jedinom takvom konkursu u Srbiji.

Pokrajinski sekretar je istakao da su i ove godine obezbe?ena sredstva u okviru konkursa, koji je namenjen za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “Pravo na prvu šansu”.

“Prethodnih godina zaposleno je oko 40 doktora nauka, ali, nažalost, ima još nezaposlenih doktora nauka”, kazao je Pavlov.

On je ocenio da je Srbija zemlja na diskutabilnom nivou pismenosti, te da ne sme sebi da dozvoli da ima nezaposlenih doktora nauka. Kako je rekao, cilj je da u naredne dve godine nijedan doktor nauka iz Vojvodine ne bude bez zaposlenja.

Prema re?ima pokrajinskog sekretara, u oblasti tehnološkog razvoja obezbe?ena su sredstva u iznosu do 240 miliona dinara za sufinansiranje programa za primenu novih tehnologija u Vojvodini.

Vladimir Pavlov je dodao da ?e Pokrajinski sekretarijat za nauku podržati i programe namenjene sufinansiranju obrazovanja darovitih studenata, kao i regresiranje prevoza studenata u Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!