Za mart najavljena smena rukovodstva Novosadskog sajma

21 Feb 2013

U državnom vlasništvu nalazi se 43 odsto akcija Novosadskog sajma, ali ove akcije trenutno niko nema pravo da zastupa

Privredni sud u Novom Sadu doneo je rešenje kojim se nalaže da vanredna Skupština akcionara Novosadskog sajma bude održana 14. marta.

Time je uvažena žalba malih akcionara i Grada Novog Sada koji su prethodno tražili sazivanje vanredne skupštine na ?ijem dnevnom redu ?e biti smena kompletnog rukovodstva, jer su nezadovoljni sadašnjim funkcionisanjem Novosadskog sajma.

Za predsedavanje vanrednom skupštinom imenovan je predsednik Regionalne privredne komore Novi Sad Dragan Luka?, koji slovi da nakon konstituisanja novog Upravnog i Nadzornog odbora bude imenovan za novog direktora sajma umesto Gorana Vasi?a.

Vasi? nije želeo da komentariše ovakav sled doga?aja, ali je rekao “da bi se jako loše ose?ao da u takvom ambijentu vodi ku?u, sa krajnje nedefinisanom vlasni?kom strukturom”.

“U me?uvremenu su protiv sazivanja sednice izražene žalbe Apelacionom sudu u Beogradu, ali je pritiskom Grada izdejstvovano da se ipak istakne sazivanje Skupštine, ne sa?ekavši odluku Apelacionog suda”, rekao je Vasi? agenciji Beta.

U vlasni?koj strukturi Novosadskog sajma 22 odsto akcija je u vlasništvu Grada, 24 odsto kapitala u vlasništvu je kompanija, a 11 odsto akcija u rukama malih akcionara.

U državnom vlasništvu nalazi se 43 odsto akcija Novosadskog sajma i ove akcije trenutno niko nema pravo da zastupa zato što je njihov status još uvek nerešen.

Vlada Vojvodine nedavno je ponovo uputila zahtev Vladi Srbije da joj poveri na upravljanje društveni kapital ovog preduze?a. Prethodno je republi?ka vlada decembra 2009. odlu?ila da se 43 odsto akcija pretvori u državno vlasništvo, ali odluka nije do kraja sprovedena.

Vasi? je naveo da je Grad bio upozoren da treba sa?ekati prenos društvenog kapitala na AP Vojvodinu, jer je loše da se u takvoj atmosferi održava vanredna skupstina.

“Ukoliko se u me?uvremenu nešto ne desi, 14. marta ima?emo Skupštinu akcionara sa okrnjenim kvorumom i legitimitetom, jer ne?e biti predstavnika 43 odsto kapitala, ujedno i najve?eg akcionara Novosadskog sajma”, rekao je Vasi? i dodao da bi najbolje bilo da se u politi?kom dijalogu preduprede eventulani kasniji sudski sporovi.

Direktor Novosadskoj sajma tvrdi da zakon nije mogao ni da predvidi situaciju u kojoj najve?i akcionar nije definisan i da su inicijatori sazivanja vanredne skupštine iskoristili tu zakonsku prazninu.

“Ona je protiv logike kapitala, ali za njeno održavanje ne postoji izri?ita zakonska zabrana. Zna se da u upravljanju bilo kojim akcionarskim društvom u?estvuju akcionari srazmerno snazi izraženoj u broju akcija, a u ovom slu?aju neko koristi prazan prostor u prenosu vlasništva da bi zaposeo kompaniju”, ocenio je Vasi?.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!