Za manjinske medije izdvaja se 23 miliona dinara godišnje

05 Sep 2008

Pokrajinska

Pokrajinska sekretarka za informacije Ana Tomanova Makanova danas je potpisala anekse ugovora o javnom informisanju sa direktorima listova nacionalnih manjina koji izlaze u Vojvodini a kojima se predvi?a izdvajanje od 23 miliona dinara godišnje za te listove. Aneksi su potpisani sa listovima “Ma?ar so”, “Het nap”, “Hlas ludu”, “Ruske slovo”, “Libertatea”,”Hrvatska rije?”, “Bunjeva?ke novine”, “Makedonska videlina”, “Ridne slovo”, “Them”, “Poljoprivrednik”, “Neven” i “Mali Neven”, saopštio je Sekretarijata za informacije.
Tomanova Makanova je, kako se navodi u saopštenju, navela da Sekretarijat vodi ra?una i podržava listove nacionalnih manjina i izrazila nadu da ?e ubudu?e za njih biti izdvajano više sredstava. “Danas smo potpisali anekse ugovora za 27 izdanja, u visini od preko 23 miliona dinara na godišnjem nivou, koja su veoma važna za sve nas, jer mi živimo u jednoj regiji, koja je bogata u svojoj razli?itosti i koja tu razli?itost mora da neguje”, kazala je ona. Prema njenim re?ima, pokazao se kao neopravdan strah koji su neki imali nakon prenošenja osniva?kih prava sa pokrajine na nacionalne savete manjina. “To nije zna?ilo da ?emo mi kao državna institucija uticati na izdava?ku politiku ili na to da više ne?emo finansijski podržati izlaženje ovih listova, ve? naprotiv, naš je cilj da ih negujemo”, izjavila je Tomanova Makanova.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!