Za jedinstvenu mađarsku naciju

28 Feb 2012

Termin za predaju zahteva za dobijanje mađarskog državljanstva prema čeka se manje od mesec dana

Generalni konzul Ma?arske u Subotici Tamaš Koršoš izjavio je da je iz Vojvodine do sada državljanstvo Ma?arske zatražilo preko 20.000 gra?ana, a da je njih deset hiljada u suboti?kom Generalnom kunzulatu Ma?arske ve? i položilo odgovaraju?e zakletve, odnosno da je ovde izdato ve? i preko 2000 ma?arskih pasoša. Prema re?ima Koršoša, oni koji sada zatraže termin za predaju zahteva za dobijanje ma?arskog državljanstva prema pojednostavljenom postupku treba da ?ekaju manje od mesec dana.

Me?aš nacionalne politike ma?arske vlade je da je ma?arska nacija jedinstvena i, pored državljanstva, u službi tog opredeljenja je i podrška koja je dostupna prekograni?nim nevladinim organizacijama Ma?ara – naveo je Koršoš na skupu kojeg je Generalni konzulat Ma?arske u Subotici ju?e organizovao i na kojem su predstavljene mogu?nosti konkurisanja kod ma?arskog Fonda za nacionalnu saradnju, kod kojeg za podršku mogu da konkurišu prekograni?ne nevladine organizacije Ma?ara, ali zajedno sa partnerima iz Ma?arske.

Zamenik državnog sekretara za nacionalne i civilne društvene veze u ma?arskom Ministarstvu za javnu upravu i pravosu?e ?aba Latorcai, pored ostalog, naveo je tom prilikom da je za ponovnu izgradnju nacije potrebno ponovno uspostavljanje veza u ?itavom Karpatskom basenu i da  veliku prednost nove konkursne mogu?nosti  predstavlja zalaganje za saradnju profesionalnih nevladinih organizacija, ?ak i mogu?nost izgradnje civilne mreže na osnovu koje bi docnije mogle da se grade i ekonomske veze.

Prema njegovim re?ima, ma?arska vlada planira da u svakoj županiji ustanovi jednu takozvanu instituciju za podršku, koja ?e nevladinim organizacijama pružati pomo? prilikom konkurisanja, a da ?e po jedna takva civilna organizacija biti odre?ena i u prekograni?nim podru?jima.

(Magyar szo)

Podelite ovu stranicu!