Za evropsku Vojvodinu bez LSV

16 Mar 2008

Demokratska

Demokratska stranka i G17 plus zvani?no su ju?e formirali predizbornu koaliciju za nastup na pokrajinskim izborima 11. maja. Dve stranke ?e tako zajedni?ki nastup na majskim opštim izborima imati na svim nivoima, pošto je, pored lokalni i pokrajinskih, u subotu postignut dogovor o stvaranju koalicije i za parlamentarne izbore. Potpise na sporazum o formiranju koalicije, ?iji je puni naziv „Za evropsku Vojvodinu – Demokratska stranke – G17 plus – Boris Tadi? „, stavili su predsednik Izvršnog odbora Pokrajinskog odbora DS Miloš Gagi? i potpredsednik Izvršnog odbora G17 plus Tomislav Stanti?, a brojne funkcionere obe stranke koji su prisustvovali sve?anosti u „Master centru“ Novosadskog sajma predvodili su potpredsednik DS Bojan Pajti? i lider G17 plus Mla?an Dinki?.

Pajti? i Dinki? su na konferenciji za novinare izrazili uverenje da ?e koalicija „Za evropsku Vojvodinu“ odnosno „Za evropsku Srbiju“, u okviru koje ?e DS i G17 plus nastupiti na parlamentarnim izborima, odneti ubedljivu pobedu.

– Formirali smo pobedni?ke liste za oba izborna nivoa i uveren sam da ?emo nakon izbora biti okosnica i nove Vlade Srbije i novog Izvršnog ve?a Vojvodine – kazao je potpredsednik DS koji je i predsednik vojvo?anske vlade.
Pajti? je rekao da su DS i G17 plus zacrtale tri cilja: bolji život gra?ana Vojvodine i Srbije, nastavak evropskih integracija i o?uvanje teritorijalnog integriteta Srbije.

– Svako kome su bliski ovi ciljevi može da bude naš partner – poru?io je Pajti?.
Lider G17 plus izrazio je, pak, o?ekivanje da ?e majski izbori biti referendum na kojem ?e se gra?ani izjašnjavati o putu u Evropu ili o putu u samoizolaciju, uz opasku da je „apsolutno uveren u to da ?e se ve?ina gra?ana ipak opredeliti za evropsku Srbiju”.

Osim ove dve stranke, na zajedni?koj listi za pokrajinske izbore na?i ?e se i predstavnici nacionalnih zajednica iz Vojvodine, kao i stranaka koje zastupaju politi?ke interese tih zajednica, a cilj je, kako je re?eno, da u parlamentima Srbije i APV bude preslikana struktura stanovništva.
– Na listama za parlamentarne i pokrajinske izbore bi?e tako predstavnici Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Sandža?ke demokratske partije, Zajednice Rumuna, te predstavnici romske i vlaške zajednice i drugi – predo?io je Pajti?
U koaliciji „Za evropsku Vojvodinu“, sva je prilika, ipak se ne?e na?i i Liga socijaldemokrata Vojvodine, dok je tome veoma blizu Srpski pokret obnove.

– Smatramo da je bolje da u Vojvodini proevropske snage nastupaju na izborima u više kolona – da jednu predvode DS i G17 plus, drugu udružene ma?arske stranke a da LSV predvodi proautonomisti?ke stranke. Što se ti?e koalicije za parlamentarne izbore, smatramo da tu ima mesta za LSV, koja samostalno ne može da prebaci izborni prag ali je podržala Borisa Tadi?a na predsedni?kim izborima i opredeljena je za nastavak evropskih integracija i o?uvanje teritorijalne celovitosti Srbije – naveo je potpredsednik DS Bojan Pajti? napomenuvši da ?e rezultat pregovora o eventualno zajedni?koj koaliciji sa LSV i SPO biti poznat „za nekoliko dana“.

Prema ju?e potpisanom sporazumu, na izbornoj listi koja ?e se nadmetati za mandate koji se na pokrajinskim izborima osvajaju po proporcionalnom izbornom sistemu, bi?e 13 kandidata G17 plus i 47 kandidata DS, u ?ijoj ?e kvoti, pored predstavnika nacionalnih zajednica, najverovatnije biti i kandidat(i) SPO. Prema saznanjima našeg lista, me?u sigurnim kandidatima DS su Bojan Pajti?, zatim predsednik vojvo?anskih demokrata Dušan Elezovi?, Miloš Gagi?, aktuelni pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj i šef poslanika DS u vojvo?anskoj skupštini Dragoslav Petrovi?, te Borislav Novakovi?, potpredsednik Skupštine APV.

Me?u kandidatima G17 plus su Ivana Duli? Markovi?, potpredsednica stranke i šefica vojvo?anskog ogranka stranke, kao i potpredsednici Pokrajinskog odbora – Aleksandar Radonji?, Branimir Mitrovi? i Goran Kauri?.
Vojvo?anski izbori, podsetimo, održa?e se po kombinovanom izbornom sistemu – 60 poslanika bira po proporcionalnom sistemu a drugih 60 po ve?inskom, pri ?emu je Vojvodina podeljena u 60 izbornih jedinica. Detalji o nastupu koalicije „Za evropsku Vojvodinu“ po ve?inskim sistemu ju?e nisu obelodanjeni, ali po saznanjima „Dnevnika”, G17 plus ?e najverovatnije imati kandidate u ?etiri izborne jedinice, dok ?e u isto toliko jedinica obe stranke ista?i svoje predstavnike. U preostale 52 izborne jedinice u trku za mandat ?e i?i samo izabranici demokrata. Ina?e, Mla?an Dinki? je ju?e potvrdio da ?e G17 plus na zajedni?koj listi za parlamentarne izbore imati 60 kandidata.

Denis Kolundžija, Dnevnik

Podelite ovu stranicu!