YUCOM: Ispitati nepravilnosti u radu policije prilikom Vučićeve inauguracije

01 Jun 2017

MUP "propustio" da zaštiti novinare

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM osudio je danas ponašanje pripadnika MUP-a koji su obezbe?ivali javno okupljanje povodom inauguracije Aleksandra Vu?i?a za predsednika Srbije i pozvao na “hitno ispitivanje nepravilnosti i nezakonitosti” u radu policije na tom skupu.

YUCOM je u saopštenju ocenio da je MUP “propustio” da zaštiti novinare koji su izveštavali sa inauguracije u centru Beograda kao gra?ane, “ali i kao lica koja su obavljala delatnost od javnog interesa”.

“Zakonom o policiji i Pravilnikom o na?inu obavljanja policijskih poslova propisani su standardi policijskog postupanja, a MUP je svoje poslove vršio suprotno propisanim na?elima. Pored toga, Ustavom su garantovane sloboda izražavanja i sloboda medija, koje podrazumevaju slobodno i objektivno izveštavanje novinara u cilju omogu?avanja pristupa javnosti ta?nim i blagovremenim informacijama”, piše u saopštenju.

Navode?i da su na skupu napadnuti novinari više redakcija, YUCOM je ocenio da “ovakvo (ne)postupanje policije ukazuje na opasnost od kršenja osnovnih ljudskih prava gra?ana Srbije, poput prava na psihi?ki i fizi?ki integritet i prava na obaveštenost i slobodu medija”.

“Osim napada na novinare, uo?ene su nezakonitosti u postupanju policijskih službenika u civilu. I pored zakonom predvi?ene obaveze policajca u civilu da se legitimiše pre primene policijskog ovlaš?enja pokazivanjem službene zna?ke i službene legitimacije, službenici u civilu uglavnom se nisu legitimisali prilikom održavanja reda na javnom okupljanju, osim ukoliko neko od fizi?kih lica nije to izri?ito zahtevalo”, piše u saopštenju.

YUCOM je naveo i da se “neadekvatno postupanje pripadnika policije” ogledalo i u preusmeravanju gra?ana na koriš?enje alternativnih pravaca kretanja, pri ?emu oni nisu znali ko ih preusmerava niti koji su razlozi za ograni?avanje slobode kretanja.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!