Vukčević : Istražiti ulogu medija u zločinima

02 Dec 2011

"Medijska propaganda bila uvod u rat u SFRJ, ali da nijedan urednik, direktor medija i novinar nije krivično odgovorao za doprinos tragediji i ratu"

Tužilac za ratne zlo?ine Vladimir Vuk?evi? izjavio da je važno da se potpuno istraže pitanja podsticanja i pozivanja na izvršenje ratnih zlo?ina putem medija. Na predstavljanju studije “Re?i i nedela”, Vuk?evi? je rekao da je medijska propaganda bila uvod u rat u SFRJ, ali da nijedan urednik, direktor medija i novinar nije krivi?no odgovorao za doprinos tragediji i ratu.
“Upravo ubojita snaga koju mediji imaju, a posebno kada se zloupotrebljavaju, ukazuje na važnost krivi?nog gonjenja osoba koje su u tome u?estvovale”, rekao je Vuk?evi?.

On je dodao da sloboda izražavanja ne sme i ne može da bude apsolutna onda kada mediji svesno i ciljano koriste govor mržnje.

“Ona ne može da bude apsolutna kako ne bi ostale nekažnjene upravo one osobe koje su svojom retorikom vodile do masovnih zlo?ina, patnji i razaranja”, rekao je Vuk?evi?.

Direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijevi? rekao je da pošto Srbija zvani?no devedesetih godina nije bila u ratu, novinari ne mogu da se pravdaju da je ratno huškanje u kojem su u?estvovali bilo delo ratne propagande.

On je objasnio da je tadašnji Krivi?ni zakon sadržao odredbe o kažnjivosti pozivanja na izvršenje krivi?nog dela, koje je “samo po sebi krivi?no delo”, bez obzira na to da li se neko tom pozivu odazvao i da li se to može dokazati.

“Bez obzira na to da li ima mesta krivi?nom gonjenju, treba insistirati da se shvati eti?ka i moralna odgovornost onih koji su to radili”, rekao je Dimitrijevi?.

Urednik Radija Slobodna Evropa Omer Karabeg je ocenio da je propuštena prilika da se kazne novinari koji su u?estvovali u širenju mržnje i ratne propagande i da im je, posle politi?kih promena oktobra 2000. godine, trebalo zabraniti da se bave novinarstvom.

On je dodao da je rano govoriti da li je samo pozivanje na ratni zlo?in mogu?e dokazati. Karabeg je podsetio da je 1.500 novinara i urednika Radio-televizije Beograd izgubilo posao jer nisu bili spremni da u?estvuju u ratnoj propagandi.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!