Vujanović posthumno odlikovao Đinđića

02 Jun 2015

Ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, posthumno je odlikovao ordenom Crnogorske velike zvijezde predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi? posthumno je u utorak u Beogradu odlikovao ordenom Crnogorske velike zvijezde ubijenog premijera Srbije Zorana Ðin?i?a, poru?ivši da je on svjetionik demokratije, koji je u?inio mnogo za dobre odnose Srbije i Crne Gore, javlja Tanjug.

Vujanovi? je, uru?ivši odlikovanje Ðin?i?evoj supruzi Ružici, istakao da je ubijeni premijer zna?ajan dio svoje energije, entuzijazma, kreacije i dobrih namjera uložio u dobre odnose dvije države.

“Li?no ga poznajem, a s njim sam sara?ivao kao predsjednik Vlade. Imao sam ?ast, zadovoljstvo i privilegiju da sa njim gradim dobre odnose Crne Gore i Srbije”, rekao je Vujanovi?.

Prema njegovim rije?ima, s Ðin?i?em se posljednji put susreo 10. marta, dva dana prije atentata na premijera Srbije, kada mu je Ðin?i? ponovio da je važno da Srbija i Crna Gora naprave odnos izme?u država i naroda koji ?e biti primjer ne samo u regionu, ve? i u me?unarodnoj zajednici.

“Vrijedelo je živjeti život Zorana Ðin?i?a. Ostavio je nešto što ga ?ini, u ljudskom smislu, emociji i poštovanju, besmrtnim. I kao što je Seneka rekao da su grobovi mrtvih u srcu živih, tako je on u srcu, ne samo Ružice, njegove djece i potomaka, ve? i u srcu svih koji vole pravu Srbiju, svih koji vole dobre odnose Srbije i Crne Gore”, istakao je Vujanovi? i u ime tih dobrih odnosa Ružici Ðin?i? uru?io odlikovanje za ubijenog premijera u prostorijama Ambasade Crne Gore u Beogradu.

‘Odlikovanje iz prave ruke’

Ružica Ðin?i? je predsjedniku Crne Gore zahvalila na toplim rije?ima i, kako je rekla, divnom sje?anju na davno vrijeme i prijateljstvo, koje je bilo ne samo rukovo?eno politikom, ve? prevashodno prijateljstvo njegovano porodi?nim vrijednostima.

“Veoma sam sre?na zbog ovog odlikovanja, jer za prave stvari nikada nije kasno. Ono dolazi 12 godina posle ubistva Zorana Ðin?i?a, ali svako posthumno odlikovanje je potrvda da je sve ono što je ?inio tokom života bilo ispravno”, rekla je Ružica Ðin?i?.

Kako je istakla, politika njenog supruga u datom momentu možda nije vrednovana kao dobra, ali vrijeme je tu da takvo mišljenje opovrgne, a potvrda za to je i odlikovanje koje je došlo iz “prave ruke i prijateljske zemlje”.

Ukaz o odlikovanju predsjednik Crne Gore donio je 29. maja ove godine.

?in?i? je ubijen snajperskim hicem ispred službenog ulaza u zgradu Vlade Srbije 12. marta 2003. godine.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!