Vršački “Informer” najavljuje odmazdu protiv članice DS

29 Aug 2017

Glasilo SNS zbog autorskog teksta u Danasu na najprizemniji način napalo odbornicu Draganu Rakić

Iako je pisanje portala eVršac, u kome se vre?a i diskriminiše odbornica DS Dragana Raki? naišlo na oštru osudu stru?ne javnosti, glavni i odgovorni urednik ovog portala Aleksandar ?upi? tvrdi za Danas da u ovim tekstovima, od kojih je jedan potpisao i on, nema ni?eg seksisti?kog i diskriminišu?eg.

?upi? je, izme?u ostalog, poru?io Raki? da treba da se le?i na psihijatriji, “da joj treba jedan pravi Bana?anin”, kao i da bi je ugledni, pokojni Vrš?ani poput Jovana Sterije Popovi?a, slikara Paje Jovanovi?a ili pesnika Vaska Pope, “da su živi, oterali u tri lepe”.

– Ne vidim ništa uvredljivo i stojim iza svojih re?i – poru?io je ?upi?. Na pitanje šta mu zna?i da je nekom potreban “pravi Bana?anin”, ?upi? je odgovorio “upravo to što sam napisao, a vi razmislite šta sam hteo da kažem”.

?lanica Komisije za žalbe Saveta za štampu Tamara Skrozza kaže za Danas da je u spornim tekstovima portala eVršac prekršen Kodeks novinara Srbije po više osnova, kao i da testovi obiluju nepoštovanjem kulture i javne re?i.

– Prvo, radi se o diskriminaciji žena kao takvih, bez obzira što niko nije pominjao polne organe i seksualne odnose. Apsolutno se radi o seksizmu. Sve ono što se u izveštajima i tekstovima upotrebljava o jednoj ženi, a ne bi se upotrebilo u tekstovima o muškarcima, jeste seksizam – ukazuje Skrozza.

Na portalu eVršca, koga zovu još vrša?ki Informer, tokom vikenda objavljena su dva teksta u kojima se na najprizemniji na?in diskvalifikuje Dragana Raki?, a povod za njih je autorski tekst “Premijerka protiv Lukasa”, objavljen u Danasu. Raki? je u nekoliko navrata pisala li?ne stavove o problemima u Vršcu, ukazuju?i na niz nepravilnosti, korupciju i kršenje zakona u gradu na ?ijem su ?elu naprednjaci, a portal eVršac je njihovo nezvani?no glasilo, koje je na lokalnim konkursima za medije dobilo ogromna sredstva iz budžeta, ?ak i susednih gradova.

Predsednik UNS-a Vladimir Radomirovi? smatra da su tekstovi eVršca puni primitivnih napada i da Dragana Raki? ima pravo da se žali Savetu za štampu zbog ovakvih napada.

– Poruke da neko zbog svojih stavova i porekla treba da bude le?en u psihijatrijskoj ustanovi i napusti mesto u kojem živi nisu dobrodošle u društvu koje gaji kulturu dijaloga. Posebno zabrinjava što ovako primitivan napad dolazi od medija koji dobija novac gra?ana da bi profesionalno izveštavao u opštem interesu i obavezan je da poštuje odredbe Kodeksa novinara Srbije – kaže Radomirovi? za Danas.

Prema re?ima Dragane Raki?, portal eVršac je njen tekst u Danasu maliciozno analizirao i iskoristio kao povod da je vre?a i vrši diskriminaciju po više osnova. Ona dodaje da u njenom autorskom tekstu isklju?ivo govori o aktuelnoj politi?koj situaciji kako u vrhu države, tako i na lokalnom nivou.

– Govorim o nesposobnosti aktuelne vlasti da uradi nešto konkretno za dobrobit svih gra?ana. Optužena sam da mrzim Vršac i Vrš?ane iz jednog razloga, jer nisam ro?ena Vrš?anka. Ovde je u pitanju o?igledna diskriminaciju po mestu ro?enja, iako ja u Vršcu živim i radim ve? punih 18 godina – objašnjava Raki?.

– Optužena sam za “patološku mržnju” pa ?e “redakcija portala eVršac zamoliti direktorku SBPB “Dr Slavoljub Bakalovi?” (psihijatrijska bolnica) da analizira ovakvo ponašanje i preporu?i tretman – dok ne bude kasno”. Dakle, ovaj medij me optužuje da sam mentalno bolesna, ?ime ne vre?a samo mene, nego stigmatizuje i duševne bolesnike. “Dok ne bude kasno” shvatam i kao pretnju i najavu odmazde koja ?e se i dalje vršiti nada mnom – isti?e Raki?. Komentar u re?enici “Nisi ti, Sremice, još uvek pravog srela”, za nju je krajnje seksisti?ki i mizogen.

Prostakluk kao svakodnevica

Predsednik ANEM-a Milorad Tadi? kaže za Danas da je prostakluk deo naše svakodnevice, od nacionalnog do lokalnog nivoa, od politi?ara do urednika portala. “Stoga ne ?udi što se nekakav urednik nekog portala obra?a, pre svega ženi, na takav na?in”, kaže Tadi?, dodaju?i da ?e ANEM reagovati zajedno sa medijskim udruženjima.

Jankovi?: Ustav i zakoni važe za sve

Beograd – Povodom slu?aja odbornice DS u Vršcu Dragane Raki?, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jankovi? isti?e za Danas da su neprimerene kvalifikacije i diskriminatorne izjave nedopustive, i zakonom zabranjene.

– Služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je ?esto ukazivala na to da svi, bez obzira na to koji na?in komunikacije koriste i bez obzira na široko postavljene granice slobode izražavanja, moraju da poštuju Ustav i zakone koji važe za sve – naglašava Jankovi?.

Poverenica je više puta osu?ivala omalovažavaju?e i ponižavaju?e izjave, upozoravaju?i na to da posebnu težinu i odgovornost imaju mediji koji su dužni da poštuju antidiskriminatorne propise i novinarski Kodeks.

– Me?usobna vre?anja i neprimerene kvalifikacije, i prema osobama ženskog i prema osobama muškog pola, predstavljaju nedostatak kulture komunikacije u našem politi?kom životu – isti?e poverenica Jankovi? i još jednom podse?a da Poverenik u pojedina?nom slu?aju ne pokre?e postupak po službenoj dužnosti, ve? po pritužbi, te da po sprovedenom postupku donosi mišljenje da li je došlo do povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i, ukoliko jeste, daje preporuke za njihovo otklanjanje.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!