Vrebalov: Izbori ne mogu biti 20.decembra

01 Jul 2015

Raspisivanje lokalnih i pokrajinskih izbora regulisano zakonskim propisima

Potpredsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke (DS) Milivoj Vrebalov ocenio je danas da pokrajinski i lokalni izbori ne mogu biti održani 20. decembra, kako je to najavila predsednica Skupštine Srbije Maja Gojkovi?, jer nisu ispunjeni uslovi za to i bili bi prekršeni zakoni.

Predsednice Skupštine Srbije Maja Gojkovi? izjavila je da ?e pokrajinski i lokalni izbori biti održani 20. decembra.

Vrebalov je za agenciju Beta kazao da je raspisivanje lokalnih i pokrajinskih izbora regulisano zakonskim propisima, te da je prema Zakonu o lokalnim samoupravama i Zakonu o lokalnim izborima propisano da mandat odbornika traje ?etiri godine.

On je podsetio da se izbori raspisuju 90 dana pre isteka mandata, a da od dana raspisivanja do dana održavanja ne može prote?i manje od 45, a više od 60 dana.

“Kada je re? o raspisivanju pokrajinskih izbora, oni su tako?e detaljno propisani Statutom Vojvodine”, rekao je Vrebalov i dodao da nijedan od uslova za raspisivanje prevremenih izbora predvi?en Statutom nije ispunjen, tako da za izbore nema nikakvih pravnih osnova, a da oni mogu biti raspisani pre roka samo u slu?aju da 61 poslanik odlu?i o tome.

“Želim da naglasim da nijedan važe?i propis ne prepoznaje termin od šest meseci koji je Gojkovi?eva navela, te da ranijim raspisivanjem izbora svaki odbornik na teritoriji Srbije ima puno pravo da sudskom tužbom traži zaštitu mandata koji su mu gra?ani poverili. Nadam se da je Gojkovi? toga svesna”, poru?io je Vrebalov.

On je upitao predstavnike Srpske napredne stranke (SNS) ; da li je mogu?e da su spremni da prekrše sve propise samo da bi “nasilno srušili legalno izabranu demokratsku vlast u Vojvodini ili im rejting stranke opada, pa su svesni da je poslednji momenat da se raspišu izbori”.

“Za?u?en sam da Gojkovi?eva, koja je pravnik i veoma cenjen advokat, ne govori pravnim jezikom i ne poštuje zakonske regulative. Da li se lokalni i pokrajinski izbori raspisuju voljom SNS-a ili u skladu sa zakonom i propisima”, upitao je Vrebalov.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!