VPA: Skupština Vojvodine nam otkazala zakazanu tribinu

28 Nov 2016

Duško Radosavljević oštro kritikovao Ištvana Pastora

Vojvo?anska politikološka asocijacija (VPA) saopštila je danas da joj je Skupština Vojvodine uskratila ve? dogovoreno gostoprimstvo za održavanje za sutra zakazane tribine “Urušavanje ili slom demokratije”, na kojoj su trebali da govore politikolozi i oštro kritikovala predsednika pokrajinskog parlamenta Ištvana Pastora zbog toga.

Predsednik VPA Duško Radosavljevi? je u otvorenom pismu Pastoru naveo da je skupštinska stru?na služba uskratila toj asocijaciji koriš?enje sale broj jedan, iako je održavanje tribine, koju su organizovali VPA i Udruženje za politi?ke nauke Srbije (UPNS), ve? bilo dogovoreno.

Pored Radosavljevi?a, na tribini je trebalo da govore predsednik Balkanskog udruženja za politi?ke nauke Milan Podunavac, predsednik UPNS-a Nebojša Vladisavljevi?, ?or?e Pavi?evi? sa beogradskog Fakulteta politi?kih nauka i Radivoje Jovovi? sa Fakulteta za pravne i poslovne studije “Lazar Vrkati?” iz Novog Sada.

Radosavljevi? je u pismu podsetio Pastora da je VPA u više navrata tokom prethodnog mandata od 2012. do 2016. godine od njega, kao tadašnjeg predsednika Skupštine Vojvodine, tražila i po pravilu dobijala dozvolu za održavanje tribina u skupštinskim salama.

“Zatražili smo je i ovaj put od vas li?no, kao titularno najvišeg funkcionera u Vojvodini, na na?in na koji smo to radili protekle ?etiri godine, vašeg prvog mandata na mestu predsednika skupštine, i kada ste nam po pravilu izlazili u susret. Doduše, tada ste bili u koaliciji sa Demokratskom strankom i Bojanom Pajti?em, ali to je, valjda svejedno kada je sala u pitanju? Ili, nije?”, upitao je Radosavljevi?.

Podsetio je Pastora i da je svojevremeno u više navrata pozvao nevladine organizacije da slobodno koriste prostor skupštine.

Radosavljevi? je naveo da je kao zvani?an razlog za odbijanje gostoprimstva to što je tribina trebalo da bude održana sutra od 15.30 do 17.30 sati, “van radnog vremena” Skupštine Vojvodine, što je potpisao generalni sekretar skupštine Nikola Banjac.

“Ne ulaze?i u problemati?no radno vreme najviše institucije demokratije u Vojvodini (zar sme demokratija da spava u Vojvodini?), moram da primetim, zašto ova najviša škola demokratije ne bi radila posle 16 sati? U normalnim okolnostima oko ovoga ne bi bilo diskusije, ali imamo situaciju da ?inovnik, doduše visoki, ali ipak ?inovnik, ne dozvoljava skup jedne od najagilnijih organizacija civilnog društva u Vojvodini. Isto to se desilo kada je zatraženo da 18. novembra Vojvo?anski klub u Skupštini Vojvodine drži tribinu na temu federalizacije Srbije! ‘Slu?ajnost po slu?ajnost, da li je sve to slu?ajnost’?”, naveo je Radosavljevi?.

On je upitao Pastora da li je generalni sekretar skupštine viša funkcija od predsednika, kada je u mogu?nosti da suspenduje dogovor koji je VPA postigla sa Pastorovim kabinetom.

“Da li ste se vi i vaša partija ste se priklonili stavu da civilno društvo nema šta da traži u javnom prostoru, koji je rezevisan samo za partijske ljude? Ako mislite da su organizacije gra?anskog društva neprijatelji, me?u njima i odre?eni pojedinci, pa zato ne možemo koristiti sale u skupštini, tako nam i recite, nemojte da nam to govore ?inovnici”, naveo je Radosavljevi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!