VP: Sramna politička odluka o rehabilitaciji

14 May 2015

Šamar za svaku slobodarsku ideju na tlu Srbije

Vojvo?anska partija (VP) ocenila je danas da je odluka Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji Draže Mihailovi?a sramna i politi?ka.

U saopštenju te partije poru?uje se da je to šamar za svaku slobodarsku ideju na tlu Srbije i predstavlja ?in drskog i nasilnog prekrajanja istorije i ?itavog antifašisti?kog pokreta, koji je izvojevao pobedu nad okupatorom 1945. godine.

“Samo u Srbiji, 70 godina kasnije, saveznici okupatora koji su vodili nekakav svoj ideološki rat, a nikako rat za oslobo?enje sopstvene zemlje, dobijaju priznanja i iskrivljene biografije, a sve u cilju daljeg zatiranja gra?anskih prava i sloboda, kako bi Srbija dobila svoju istoriju kao osnov za stvaranje sopstvene unitarne države, sa jednim narodom, jednim vo?om i jednim bogom”, navodi se u saopštenju VP.

U toj partiji su ocenili da Vojvodina nikada ne?e prihvatiti “?etni?kog kolja?a” kao deo svoje istorije i da su razlike izme?u Vojvodine i Srbije sve o?iglednije i dublje.

U saopštenju VP se poru?uje i da se Vojvodina ne?e odre?i svoje antifašisti?ke tradicije i narodnooslobodila?kog pokreta Jugoslavije, koji je doneo slobodu generacijama koje i danas žive u miru i slozi u Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!