VP: Novi policajci u Novom Sadu marketinški trik

18 Feb 2014

Vojvodini bi trebalo vratiti sve njene nadležnosti i uspostaviti Vojvođansku policiju u okviru federalne policije Srbije, odnosno kao policiju Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova.

Vojvo?anska partija (VP) ocenila je danas da je slanje 200 policajaca i 17 starešina u Novi Sad zbog poboljšanja bezebedonosne siutuacije „marketinški trik i deo predizborne kampanje predsednika Socijalisti?ke partije Srbije (SPS) Ivice Da?i?a i dodala da je Vojvodini potrebna sopstevna policija.

„Sa aspekta policijske profesije to je promašaj i može se pretpostaviti da mere ne?e dati rezultate, jer policajci i starešine ne poznaju teren ni mentalitet Novog Sada, ne poznaju jezike manjina i nisu upoznati sa bezbedonosnom problematikom specifi?nom za svaki grad“, piše u saopštenju.

Dodaje se da ?e tim angažmanom biti potrošena oprema, gorivo i dnevnice, a da policajci ne?e imati motiv da štite gra?ane Novog Sada, nego ?e samo “?ekati da taj angažaman pro?e”.

VP upozorava i da ?e zbog dolaska policajaca u Novi Sad, policijske stanice iz kojih su došli ostati bez dovoljnog broja službenih lica, što ?e kao posledicu imati „poja?ano angažovanje preostalih policajaca i njihov prekovremeni rad“.

„Sve ovo je ve? vi?eno u protekle 24 godine dok je SPS upravljo MUP-om i krizama u državi. Problem Novog Sada nije nastao ju?e da bi ga moglo rešiti 200 policajaca, ve? je potrebna temeljna reorganizacija MUP-a”, kaže se u saopštenju.

VP je dodala da bi Vojvodini trebalo vratiti sve njene nadležnosti i uspostaviti Vojvo?ansku policiju u okviru federalne policije Srbije, odnosno kao policiju Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova.

Gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi? tražio je od direktora policije Milorada Veljovi?a da Policijskoj upravi u Novom Sadu ustupi odre?eni broj policajaca, što je ovaj prihvatio, pa je od ponedeljka u Novi Sad stiglo 200 novih službenih lica.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!