VK: Mihajlović da sačuva pruge u Vojvodini

19 Feb 2016

Regionalne pruge u Vojvodini predati na javnu upravu odgovarajućem preduzeću u pokrajini

?lan predsedništva Vojvo?anskog kluba Dragomir Jankov uputio je danas otvoreno pismo ministarki saobra?aja Zorani Mihajlovi? u kojem se od nje traži da se regionalne pruge u Vojvodini predaju na javnu upravu odgovaraju?em preduze?u u pokrajini.

Jankov je u pismu naveo da bi se to preduze?e organizovalo uz sredstva potrebna makar za minimum njegove ekonomske održivosti, a da za to postoji i osnov u Ustavu Srbije.

“U Vojvodini postoji ozbiljno kadrovsko jezgro stru?njaka i posve?enika, koji bi sa voljom i velikom ambicijom prihvatili ovaj izazov, spremni i da u?ine nemogu?e. Železnica je ovde nekada bila vrlo uspešna, kao i druga zna?ajna javna preduze?a, od kojih su neka i danas veoma uspešna”, istakao je ?lan predsedništva Vojvo?anskog kluba.

On je kao primer naveo Vojvodinašume i Vode Vojvodine, koji uspešno posluju, a svoj zna?aj su pokazali i tokom poplava pre dve godine.

Jankov je ocenio da je preduze?e Železnice Srbije centralizovano i da se resruktuira u pogrešnom pravcu. On je dodao da je Privredna komora Vojvodine saopštila da bi mreža regionalnih pruga u Vojvodini, u koju se godinama ne ulaže, trebalo zbog racionalizacije da se smanji za oko 20 do 30 odsto.

Funkcioner Vojvo?anske partije je istakao da je ranije ve? ukinuto oko 20 odsto pruga u Vojvodini i da, kojim god pravcem da se krene, Vojvodina uvek “izvu?e najdeblji kraj”.

“Ako se ostane po starom železni?ka mreža u Vojvodini ?e se i dalje etapno gasiti, a koridor Beograd – Subotica bi?e reka bez pritoka. Ovo je i šansa za Vas, da dokažete da Vaše re?i nisu samo predizborna obmana i olako obe?ana brzina”, poru?io je Jankov ministarki.

Ministarka Zorana Mihajlovi? izjavila je nedavno da ?e Železnice Srbije biti podeljene na ?etiri preduze?a, koja ?e po?eti samostalno da funkcionišu od 1. jula ove godine.

Ona je objasnila da su ve? doneta osniva?ka akta za ta ?etiri preduze?a – za prevoz putnika, robe, železni?ku infrastrukturu i železnice AD.

Prema njenim re?ima, cilj reforme je da se za srpske Železnice više ne izdvaja deset milijardi dinara subvencija godišnje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!