Vozački ispit i na mađarskom

05 Feb 2013

Teorijski ispitini zadaci potrebni za dobijanje vozačke dozvole već pripremljeni na mađarskom jeziku

Sude?i prema obaveštenju Uprave saobra?ajne policije MUP-a prosle?enom Nacionalnom savetu Ma?ara, budu?i voza?i ?e u Srbiji uskoro dobiti mogu?nost da testove na ispitu za dobijanje voza?ke dozvole polažu i na ma?arskom jeziku. – Uprava saobra?ajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije je u odgovoru koji je stigao u roku obavestio Nacionalni savet Ma?ara da su teorijski ispitini zadaci potrebni za dobijanje voza?ke dozvole ve? pripremljeni na ma?arskom jeziku i da se trenutno nalaze u štampi – saopštio je Nacionalni savet Ma?ara.

Pozivaju?i se na interesovanje više auto-škola za mogu?nost polaganja teorijskog dela voza?kog ispita i na ma?arskom jeziku, Nacionalni savet Ma?ara je prošlog meseca zatražio informaciju o tome od nadležne uprave u MUP-u.

(Magyar Szo) 

 

Podelite ovu stranicu!