Volonterski kamp “Koliko si slobodan/a?” u Pančevu

16 Jul 2015

Učesnici volonterskog kampa, koji će biti održan od 23. do 30. avgusta, učestvovaće u realizaciji festivala i ispratiće ga kroz objektiv – praveći fotografije i snimajući kratke video reportaže ili pišući blogove sa lica mesta

Regionalni volonterski centar Pan?evo organizuje krajem avgusta prvi letnji volonterski kamp u Pan?evu, u okviru FreeDom Art Festivala, koji ?e objediniti muziku, film, vizuelne umetnosti, internet, sportski, edukativni program i aktivizam.

U?esnici volonterskog kampa, koji ?e biti održan od 23. do 30. avgusta, u?estvova?e u realizaciji festivala i isprati?e ga kroz objektiv – prave?i fotografije i snimaju?i kratke video reportaže ili pišu?i blogove sa lica mesta.

Festival FreeDom Art, koji organizuje Dom omladine Pan?evo, poseti?e i 50 volontera iz Berlina i cele Evrope.

Vode?i se glavnim lajtmotivima promovisanja kulture slobode i univerzalne ljudske vrednosti putem razli?itih formi umetni?kog izražavanja, vrednosti tolerancije, solidarnosti sa svim obespravljenim grupama i podizanjem svesti o važnosti prihvatanja razli?itosti, festival FreeDom Art bi?e doga?aj koji zastupa sve vrste sloboda i to kroz dijalog sa publikom i interaktivni pristup.

Sastavni deo programa bi?e i kritika savremenog sveta, koja podrazumeva stvaranje zajedni?ke, jasne poruke FreeDom festivala.

U?esnici volonterskog kampa ?e, pored novih poznanstava i novih znanja u oblasti fotografije i novinarstva, imati priliku i da bliže upoznaju grad Pan?evo, njegovu zanimljivu istoriju i dinami?nu kulturnu scenu, kao i da u?estvuju u kreativnim radionicama i ekološkim akcijama. Za u?esnike kampa bi?e organizovana i jednodnevna ekskurzija do belocrkvanskih jezera i jednodnevna poseta gradskom bazenu.

U?esnici ?e biti smešteni u zgradi Streljacke družine “Pan?evo 1813” nastale u 19. veku, koju su tokom proteklih sto godina posetile važne istorijske li?nosti, kao što su knez Aleksandar Kara?or?evi? i austrijski car Franc Jozef I, a nalazi se u blizini Narodne bašte, najve?e i najlepše zelene oaze u Pan?evu.

U?esnici ?e ure?ivati Streljanu i svakoga dana sami pripremati hranu koju ?e obezbediti organizator kampa.

U?eš?e na volonterskom kampu FreeDom Art Festivala je besplatno, a prijavljivanje je preko ovog linka.

Letnji volonterski kamp u Pan?evu jedan je od 30 kampova koji se organiziju u Srbiji ove godine u okviru projekta “Mladi su zakon” podržanog od Ministarstva omladine i sporta.

Pokrovitelji festivala FreeDom Art su Grad Pan?evo i kompanija NIS.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!