Volonteri kupuju karte za prevoz izbjeglica

17 Sep 2015

U odsustvu brige i humanijeg stava mađarskih vlasti prema izbjeglicama, gotovo sva pomoć u rukama je volontera

U odsustvu brige i humanijeg stava ma?arskih vlasti prema izbjeglicama, gotovo sva pomo? neophodna tim ljudima u rukama je volontera, koji ne pristaju da budu samo nijemi promatra?i.

„Beg od ratova, terora, neizvesnosti. Hiljadama kilometara. U Ma?arskoj su samo u prolazu. Sve što im je potrebno jesu hrana, voda, odje?a, mesto za odmor i malo pažnje“, izvještava iz Budimpešte Nebojša Grabež.

„Nikad nisam bio u ratu i mislim da niko ne može zamisliti kako to izgleda. Ali ovo je moj li?ni rat. Sve ovo se dešava tu, u Evropskoj uniji, gdje je sve u redu. Ali vlade nisu zainteresovane da pomognu ovim ljudima“, kaže Michael iz Austrije, jedan od volontera u Ma?arskoj.

Zato, dodaje, to moraju da u?ine ljudi dobre volje. Živi u Austriji, ali ?esto je na poljanama oko kampa Roszke, ?im napuni svoja kola novim koli?inama ?ebadi i higijenskog materijala.

Me?u brojnim strancima tu je i Jan iz ?eške. Nije mogao mirno i skrštenih ruku da posmatra ovu nepravdu.

„Ma?arska ima svoju autonomiju i pravo da rješava stvari onako kako ona smatra da treba. Ja ovdje jesam stranac, ali smatram da je naša dužnost da, prije svega, budemo ljudi. Politi?ari rade najbolje što znaju, a najbolje što ja mogu jeste da budem tu i da pomognem.”

Umije?e politi?ara najjasnije se ogleda u policijskim akcijama grupisanja izbjeglica i njihovog sprovo?enja u kampove, postavljanju ži?anih ograda i dovo?enju vojske na granicu, kako bi se sprije?ili dalji prelasci.

„Zašto daju toliko novca za policiju, a ni jedan cent za ove ljude? Ako je na volonterima da oni prežive, onda za mene nema dileme trebam li biti tu“, kaže Michael iz Austrije.

Karte za vozove

Jedni dolaze, drugi odlaze. Svi sa istim ciljem – što prije do željezni?ke stanice Keleti u Budimpešti, kako bi se ukrcali u neki od vozova za Austriju, a posebno za Njema?ku.

„ Kolikogod da im je važna medicinska pomo?, pi?e, hrana, ode?a, obu?a…, ovi ljudi se najviše raduju onome što im pružaju volonteri upravo na ovom mestu – kartama za vozove koji ih odvoze dalje iz Ma?arske“, javlja Grabež.

Dorothy Atol je ?lanica volonterskog udruženja koje putem društvenih mreža prikuplja donacije za prevoz izbjeglica.

Nakon prijema informacije o broju potencijalnih putnika, ukucava kodove, podiže karte i uru?uje ih onima koji bi da napuste ovu zemlju.

„Veoma mi je žao i tužna sam kada vidim kako se moja zemlja i Vlada odnose prema njima. Zato se iskreno nadam da im kupovinom karata pomažem da do?u na o?ekivano bolje mjesto i sigurniji život. Ve?ina njih dolazi iz Sirije i Afganistana. Obje zemlje pate zbog dugotrajnog rata.”

Bijeg od granata i ubijanja, a potom višesedmi?no putovanje i pješa?enje kroz nekoliko zemalja, mnogima su donijeli željeni cilj – po?etak novog života na mirnijem i bogatijem Zapadu.

Stotine hiljada njih još to o?ekuje. Vozova ima dovoljno, ali ne i politi?ke volje.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!