Volebek zadovoljan položajem nacionalnih zajednica

11 Jun 2012

Volebek sa Pajtićem razgovarao o položaju manjina u Vojvodini

Visoki komesar za nacionalne manjine OEBS-a Knut Volebek izrazio je zadovoljstvo uspešnom primenom najviših evropskih standarda u procesu zaštite i unapređivanja položaja nacionalnih zajednica u Vojvodini.

Volebek je na sastanku sa predsednikom Vlade Vojvodine Bojanom Pajtićem razgovarao o položaju i pravima etničkih zajednica u Pokrajini, a bilo je reči i o informisanju i položaju medija na jezicima nacionalnih zajednica.

Pajtić je rekao da su Vojvodina i njene institucije posvećene očuvanju i unapređivanju multietničke, multikulturalne i multikonfesionalne prirode.

“Pored šest zvaničnih jezika u službenoj upotrebi i obrazovanja na maternjem jeziku u svim uzrastima, od obdaništa do fakulteta, jedna od osnovnih institucija zaštite i razvoja etničkih zajednica u Vojvodini su nacionalni saveti, koji se bave svim najvažnijim pitanjima vezanim za položaj svojih pripadnika na teritoriji pokrajine”, rekao je Pajtić.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!