Vojvodini i Sajam i njive i legati…

23 Sep 2011

Dogovorili se Cvetković i Čanak

Amandman LSV koji predvi?a da sredstva koja je Vojvodina ulagala u razne oblasti budu preneta na pokrajinu je prihva?en i posta?e sastavni deo zakona o javnoj svojini, a amandman o svojini nad odre?enim poljoprivrednim zemljištem LSV ?e povu?i, dogovoreno je danas na sastanku premijera Srbije Mirka Cvetkovi?a i lidera LSV Nenada ?anka.

Lider LSV je najavio da ?e poslanici te stranke u parlamentu Srbije glasati za Predlog zakona o javnoj svojini koji se nalazi na dnevnom redu aktuelnog zasedanja. Premijer Cvetkovi? je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije po završetku sastanka rekao da ?e na Vojvodinu biti preneta sva sredstva koja su nužna za obavljanje nadležnosti Vojvodine, kako je to predloženo amandmanom . On je precizirao da ?e u vlasništvo Vojvodine biti preneta i odre?ena sredstva nekih preduze?a me?u kojima su izme?u ostalog “Novosadski Sajam”, Radio Televizija Vojvodine… Kada je re? o drugom amandmanu, koji se ticao poljoprivrednog zemljišta Cvetkovi? je precizirao da ?e nakon restitucije odre?ena zemlja pre?i u državnu svojinu, da ?e biti osnovani fondovi za koriš?enje te zemlje i da ?e Vojvodina imati svoj fond.

Ta rešenja, precizirao je Cvetkovi?, dogovorena su u skladu sa Ustavom. ?anak je na zajedni?koj konferenciji za novinare rekao da ?e Vojvodini pored ostalog biti vra?ena imovina Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti, legati, kao i neophodna imovina za kulturne i nau?ne potrebe.

“To je korak ka rešenju višedecenijske nepravde, ali ne?emo odustati od borbe da se Vojvo?anima vrati imovina koju su sticali godinama” poru?io je ?anak.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!