Vojvodinašume: Zverski krivolov u Subotičkim šumama

13 Feb 2014

"Ovakav način krivolova je najzverskiji mogući, jer divljač uhvaćena u ovakvu zamku ugiba sporo i polako"

U lovištu posebne namene “Suboti?ke šume” otkriven je zverski krivolov, saopštilo je danas Javno preduze?e Vojvodinašume, koje gazduje tim lovištem.

Krivolovci su postavili više od 100 ži?anih om?i na staze kojima se divlja? no?u naj?eš?e kre?e i nezakonito hvatali srne i jelene lopatare, ?ije su meso prodavali na crnom tržištu, navodi se u saopštenju za javnost.

“Ovakav na?in krivolova je najzverskiji mogu?i, jer divlja? uhva?ena u ovakvu zamku ugiba sporo i polako”, istakle su Vojvodinašume.

Uprkos velikom angažovanju lovo?uvarske službe, u tom periodu su prona?ene tri životinje uginule u zamkama: dva srnda?a i jedan jelen lopatar, ?ija je vrednost po Pravilniku o visini štete za bespravno ulovljenu ili na drugi na?in uništenu divlja? 800.000 dinara, piše u saopštenju.

Dodaje se da su Vojvodinašume podnele krivi?nu prijavu i odštetni zahtev za bespravno ulovljenu divlja?.

U januaru 2014. godine je uz saradnju suboti?kom policijom, na licu mesta uhva?en krivolovac J.D. iz Hajdukova, koji je priznao krivicu, navodi se u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!