Vojvodina traži više nego što joj se nudi

24 Aug 2011

Nacrt zakona o javnoj svojini još nisu videli predstavnici vojvođanskih, a javna rasprava treba da bude završena do 31. avgusta

Nacrt zakona o javnoj svojini još nije došao do predstavnika pokrajinskih i lokalnih vlasti, a nisu ga videli ni predstavnici poslani?kih grupa u Skupštini Vojvodine.

Samim tim, nije po?ela ni javna rasprava koja je oro?ena do 31. avgusta, što je prili?no zgusnut raspon vremena, imaju?i u vidu koliko strana zainteresovanih za njegovu primenu ima.

Potpredsednik Vlade Srbije Božidar ?eli? najavio je da ?e donošenjem ovog zakona i onog o restituciji biti „zaokruženi bitni elementi za funkcionisanje demokratije u Srbiji, za decentralizaciju i za privla?enje privatnih investicija“.

Nacrtom zakona o javnoj svojini predvi?en je „funkcionalni princip“ u odre?ivanju javne svojine, a definisana su i opšta dobra koja ne?e mo?i da budu prodata i privatizovana. Vojvodini ?e, naglasio je ?eli?, pripasti sve što je – po Ustavu i zakonima – imovina države Srbije koju koristi Pokrajina.

Iako je bilo dosta prepucavanja oko toga treba li Pokrajini vra?ati puteve i železnicu, što je stav koji je zastupao predsednik Radne grupe za izradu nacrta zakona Bojan Kostreš, to se ipak ne?e dogoditi. I tako koncipiran predlog zakona o?ekuju svi kojih se to ti?e, a u javnoj raspravi u?eš?e najavljuju i pojedini predstavnici stranaka iz aktuelnog saziva vojvo?anske Skupštine.

Šef poslani?ke grupe Ujedinjenih regiona Srbije u Skupštini Vojvodine Jožef Šandor za „Dnevnik” kaže da je video samo pojedina rešenja iz predloga zakona o javnoj svojini, ali da ?e svakako u?estvovati u javnoj raspravi kada se upozna s potpunim zakonskim rešenjem.

– Mi smo na severu Vojvodine ve? po?eli da upoznajemo ljude po mesnim zajednicama, izme?u ostalog i o rešenjima iz tog zakona, što ?emo ?initi i narednih dana – kaže Šandor.

Po njegovim re?ima, sedam dana koliko je ostavljeno za javnu raspravu nije dovoljno da se prikupi dovoljan broj konstruktivnih primedbi jer se radi o važnom zakonu.

– Ni sama izrada predloga zakona nije bila dovoljno kooperativna. URS je imao svog predstavnika u Radnoj grupi, ali u tom procesu gotovo da nije bilo konsultacija. Što se mene ti?e, a to je i moj li?ni stav i stav koji zastupam kao poslanik URS-a, sve što je nižim nivoima vlasti oduzeto sada mora da se vrati – objašnjava Šandor.
S druge strane, Srpska radikalna stranka na pokrajinskom nivou ne?e u?estvovati u javnoj raspravi. Prvi ?ovek poslani?ke grupe SRS-a u Pokrajinskoj skupštini Milorad Mir?i? kaže kako je ?itava pri?a o donošenju zakona o javnoj svojini unutarkoalicijska stvar koja se o?igledno ti?e samo Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine.

– To je još jedan od onih poteza vlasti na kojima gradi svoj predizborni marketing i mi u tome ne?emo u?estvovati. U tom zakonskom rešenju nema ni?eg pametnog osim ?injenice da Republika ostaje kao krovna organizacija koja odlu?uje o tome šta kome od imovine pripada, što daje neku nadu da se taj zakon jednom može popraviti – kaže Mir?i?.

On isti?e da donošenje zakona o javnoj svojini nije pitanje odnosa države prema gra?anima i raspodeli javne imovine ve? unutarkoalicijska igra.

Ni predstavnici Socijalisti?ke partije Srbije u Skupštini Vojvodine još nisu imali prilike da vide kako ?e izgledati preraspodela imovine. Poslanik iz redova SPS-a i predsednik opštine Apatin Živorad Smiljani? za „Dnevnik” kaže da ?e razmotriti u?eš?e u javnoj raspravi kada vidi zakon.

– Moj stav je odavno poznat: mora se opštinama i Pokrajini vratiti sve što je oduzeto. Sve je bolje funkcionisalo, uklju?uju?i i železnicu, kada su te nadležnosti bile u dvorištu opština i Pokrajine – isti?e Smiljani?.

Njegov kolega, predsednik poslani?ke grupe Saveza vojvo?anskih Ma?ara Tivadar Tot rekao je da ?e o u?eš?u u javnoj raspravi odlu?iti Predsedništvo te stranke na sastanku koji je bio zakazan za ju?e uve?e, ali da ?e sasvim sigurno odluka biti da se u tom procesu u?estvuje.

– Za nas je pitanje pokrajinske imovine od veoma velikog zna?aja. Kada su takve stvari, koje se ti?u Vojvodine, na dnevnom redu, uvek smo gledali da budemo prisutni i konstruktivni – kaže Tot.
Po njegovim re?ima, zakonsko rešenje koje se nudi nije najbolje jer ima dosta nedoumica.

– Vojvodina ?e sigurno tražiti mnogo više nego što joj se s republi?kog nivoa nudi i vide?emo gde ?e mo?i da se napravi sredina. Naš generalni stav je da se Pokrajini mora vratiti sva imovina koja joj je oduzeta, a to je mogu?e u?initi ako se napravi dobra vremenska dinamika jer ne mora sve da bude odjednom – smatra Tivadar Tot.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!