Vojvodina prodaje akcije Tesla banke

14 Nov 2014

Država onemogućila nastavak rada Tesla banke

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela odluku da proda akcije Tesla štedne banke u Zagrebu ponu?a?u “B2 Holding AS” iz Osla iz Norveške, ?ime ?e se pridružiti odluci Fonda za razvoj Republike Srbije.

Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman na konferenciji za novinare izrazio je nezadovoljstvo zbog prodaje akcija, i dodao da je 1. jula 2014. godine Fond za razvoj Republike Srbije uputio Pokrajinskoj vladi poziv da se pridruži zajedni?kom nastupu u cilju prodaje akcija Tesla štedne banke.

“Pokrajinska vlada je došla u poziciju da mora da prihvati ovaj poziv i da se pridruži prodaji akcija, s obzirom da po Statutu Vojvodine ne može da ulaže kapital u drugo pravno lice u inostranstvu”, rekao je Radoman.

On je izrazio nezadovoljstvo što Srbija ipak nije postupila po obaveštenjima koja je dostavljala Hrvatskoj narodnoj banci, te što u Tesla štednoj banci nije izvršena dokapitalizacija.

“Ta banka ne?e mo?i da izvrši ulogu koju je imala – da podrži povratak Srba u Hrvatsku i oja?a njihov ekonomski položaj. Razo?aran sam jer smo ovih dana imali prilike da vidimo da su u budžetu Srbije planirana sredstva za dokapitalizaciju Dunav osiguranja, Poštanske štedionice i Srpske banke”, rekao je Radoman.

Radoman smatra da je Srbija, koja se na dnevnoj osnovi zadužuje 8,5 miliona evra, mogla sa iznosom od 10 miliona evra da dokapitalizuje Tesla štednu banku i “omogu?i joj da nastavi da radi ono zbog ?ega je osnovana”.

On je rekao da ?e akcije Fonda za razvoj Republike Srbije i pokrajine Vojvodine, u ukupnom obimu od 75.728 akcija, biti prodate za milion evra, te da ?e za 35.694 akcije Vojvodina dobiti 471.160 evra.

“Zbog odugovla?enja perioda za donošenje odluke, došlo je do gubitka kapitala banke. To je uticalo da smo dobili svega 31 odsto od onog što je uloženo”, rekao je Radoman.

Tesla štedna banka je osnovana 2011. godine, kupovinom jedne štedionice iz Hrvatske, a najve?i akcionar bio je Fond za razvoj Republike Srbije sa 29,12 odsto u?eš?a i 40.034 akcije, zatim Vojvodina sa 25,96 odsto u?eš?a, odnosno 35.694 akcije, a akcionari su i Deoni?arsko društvo Zvijezda, Kon?ar, ?uro ?akovi?, Sladorana iz Hrvatske i ostali manji akcionari sa manje od pet posto u?eš?a.

Ukupni kapital Tesla štedne banke je bio 4.800.000 evra.

“Pokazalo se da je to nedovoljni kapital. Nije upla?en ve?i jer svi oni koji su bili predvi?eni da u?estvuju kao akcionari, nisu uplatili iznose, uklju?uju?i i državu Hrvatsku, što je dovelo do gubitaka u poslovanju u 2012. i 2013. godini”, kazao je Radoman.

On je dodao da je krajem 2013. i 2014. godine, Vlada Srbije obavestila Hrvatsku narodnu banku da je njen interes, kao ve?inskog akcionara, dalji razvoj te banke na hrvatskom tržištu, ali da do dokapitalizacije nikada nije došlo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!