Vojvodina partner u projektu Dunavski regioni

10 Sep 2008

Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i me?unarodnu saradnju Vojvodine postao je danas partner u me?unarodnom pro…

Izvršno ve?e VojvodinePokrajinski sekretarijat za regionalnu i me?unarodnu saradnju Vojvodine postao je danas partner u me?unarodnom projektu “Dunavski regioni” ?ija je ukupna vrednost 2,5 miliona evra. Kako se navodi u saopštenju Sekretarijata, projekta je usmeren ja?anju saradnje u slivu reke Dunav i izradi koncepta prostornog planiranja radi ja?anje funkcionalnosti regiona “kao motora razvoja i kompetitivnosti”. Projekat obuhvata i izradu “Dunavskog kataloga”, analiza transportne i tehni?ke infrastrukture, ljudskih resursa, privredne snage opština i gradova i prirodnih resursa regiona u slivu Dunava, kao plovnog, “Panevropskog Koridora 7”. Projekat predvodi Slova?ka, a novi sastanak partnera u projeku Dunavski regioni bi?e 15. i 16. oktobra 2008. godine u Bratislavi.
Pored Sekretarijata za regionalnu i me?unarodnu saradnju Vojvodine u?estvova?e i predstavnici regiona iz Bugarske, Hrvatske, Ma?arske, Rumunije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!