Vojvodina odlična lokacija za vetrenjače

14 Jul 2012

Izgradnja vetroparka trebalo bi da počne iduće godine kod Kovina, a prva faza trebalo bi da bude završena krajem 2014. godine

Predsednik ameri?ke kompanije Kontinental vind partners (Continental Wind Partners), koja planira da u naredne ?etiri godine investira u razvoj vetroparka “?ibuk” u Kovinu, Mark Krendal izjavio je u Novom Sadu da Vojvodina ima dobre lokacije i veliki potencijal za koriš?enje vetra kao neiscrpnog izvora energije.

Krendal je novinarima na festivalu Exit koji sa ovom ameri?kom kompanijom sara?uje ?etiri godine kazao da bi izgradnja vetroparka trebalo da po?ne idu?e godine, a da bi prva faza trebalo da bude završena krajem 2014. godine.

“Prva faza izgradnje bi trebalo da po?ne sredinom idu?e godine, i trebalo bi da do kraja 2014. godine bude izgra?eno prvih 60 vetroturbina” , rekao je Krendal i istakao da je Srbija pogodna za izgradnju vetroparka, imaju?i u vidu da je podru?je vetrovito.

Krendal je kazao i da kompanija tri godine posluje u Srbiji i prikuplja dozvole za izgradnju, i izrazio nadu da sa novom Vladom Srbije i ministrom energetike imati dobru saradnju.

Prema njegovim re?ima vetroturbini ne?e biti postavljeni u naseljenim mestima, ve? na podru?jima gde nema gra?evina, ni drve?a, imaju?i u vidu da su, izme?u ostalog, u obavezi da prate migracije ptica pri izgradnji vetroparka.

“Stanovništvo u Srbiji prihvata ideju izgradnje vetroparka, koja doprinosi energetskoj sigurnosti zemlje, omogu?ava smanjenje uvoza struje a ujedno otvara prostor za razvoj investicija i unapre?enje lokalne infrastrukture i nova radna mesta tokom izgradnje”, rekao je Krendal i dodao da kompanija kupuje zemljište, ali da dozvoljava seljacima da ga trajno obra?uju.

Krendal je istakao i da kompanija Kontinental vind partners i Exit festival sara?uju na promociji energije vetra i potencijalu koji Vojvodina ima za investicije u zelenu ekonomiju.

“Festival Exit je zna?ajna manifestacija jer okuplja veliki broj generacija iz razli?itih krajeva i promoviše vrednosti koje kao kompanija zastupamo, pre svega o?uvanje životne sredine, a Kontinental vind partners kao dugogodišnji partner festivala nastoji da upravo u tom segmentu doprinese edukacijom posetilaca”, istakao je Krendal.

Na Petrovaradinskoj tvr?avi postavljene su prepoznatljive makete vetrenja?a visine tri metra a posetiocima festival podeljene su lepeze i kape sa vetrenja?ama kako bi se na simboli?an na?in ukazalo na snagu vetra.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!