Vojvodina ne želi GMO!

18 Nov 2012

Apsolutno je neophodno da Srbija bude u STO, ali isto tako možemo iskoristiti iskustva zemalja koje su već tamo i sprečiti ulazak GMO na tržište Vojvodine

Vojvo?anski sekretar za poljoprivredu Goran Ješi? izjavio je danas da ?e Vojvodina, kada Srbija pristupi Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), biti proglašena za netolerantan region za genetski modifikovane proizvode (GMO).

“U momentu kada Srbija pristupi STO, jer ?e tada morati da izbriše sva tri ?lana koja ograni?avaju bilo kakav vid trgovine, predložio sam da, u skladu sa evropskim direktivama i procedurama, proglasimo Vojvodinu za netolerantan region za GMO”, rekao je Ješi? agenciji Beta.

Precizirao je da ?e se Vojvodina u prvom ili drugom kvartalu naredne godine proglasiti za netolerantan region i uvesti takve principe kontrole da se ne mogu uspostaviti GMO, naro?ito u domenu kukuruza, jer bi to donelo štete merene desetinama milijardi dinara.

“Za GMO ovde niko nema interes, ni veliki proizvo?a?i poput Kosti?a i Miškovi?a, ni mali, jer prosto ne možete izvesti merkantilni kukuruz pošto se na granici kotroliše i ako se ispostavi da sadrži GMO ne može niko da ostvari profit od izvoza”, kazao je Ješi?.

Prema njegovim re?ima, u prilog najavljene odluke Vlade Vojvodine idu iskustva zemalja iz okruženja, koje prilikom pristupanja STO ništa nije spre?ilo da proceduru oko uvo?enja GMO dovedu na takav nivo da je nemogu?e gajiti takve organizme.

Kao najo?itiji primer naveo je Austriju, koja je u potpunosti zabranjena zona za promet GMO, a promet je zabranjen i u nekoliko županija u Hrvatskoj, Sloveniji i Ma?arskoj, dok je problem sa GMO nešto izraženiji u Rumuniji.

“Apsolutno je neophodno da Srbija bude u STO, ali isto tako možemo iskoristiti iskustva zemalja koje su ve? tamo i spre?iti ulazak GMO na srpsko tržište, u ovom slu?aju na tržište Vojvodine”, rekao je Ješi?.

Govore?i o Predlogu zakona o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Ješi? je rekao da je stav Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu da je to zakonsko rešenje loše napisano i da bi ga trebalo povu?i iz procedure i doraditi.

“To je jako važan zakon koji finansijski treba da predvidi kako ?e izgledati agrarni budžet u narednih pet godina u Srbiji i da stvori uslove za predvidivost i izvesnost proizvodnje. Nažalost, procedura javne rasprave i tekst zakona to ne obe?avaju”, rekao je Ješi?.

Dodao je da je njegov sekretarijat pozvao sva velika udruženja poljoprivrednika i anketirao mnoge proizvo?a?e u Vojvodini i došao do odre?enih zaklju?aka na koje je ukazano Ministarstvu poljoprivrede Srbije prilikom završetka javne rasprave o zakonu.

“Zatražili smo da se zakon povu?e iz procedure i da se doradi, pre svega u korist samog ministra i poljoprivrednih proizvo?a?a i da se u njemu jasno definiše šta je to agrarni budžet, koliko ?e biti para, koliko sredstava za kapitalne investicije i da se zna kako ?e
sredstva biti deljenja, da li po kilogramu ili po hektaru”, rekao je Ješi?.

Ocenio je da predlog ovog zakona legalizuje postoje?e stanje nepredvidljivosti u poljoprivredi, jer se u zakonu ne zna koliki ?e biti agrarni budžet, pa ?e svake godine odlukom ministra biti kreirana agrarna politika zemlje.

“Suština zakona je bila da ljudi znaju šta ?e se finansirati od strane države i kakvi ?e podsticaji biti u narednih pet godina. Nažalost, ostaje veliko pitanje koliki ?e budžet biti i fakti?ki ?e sve to, umesto Vlade Srbije i njenih uredbi, raditi ministar, što je brže i operativnije, ali se time nije postigao glavni cilj, a to su predvidivost i izvesnost”, rekao je Ješi?.

(Beta)

 

Podelite ovu stranicu!