Vojvodina najveći izvoznik u zemlji

10 Feb 2013

Najveće učešće u izvozu Srbije u protekloj godini imao je region Vojvodine - 36,4 odsto, dok je najveće učešće u uvozu imao Beogradski region - 44,1 odsto, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS)

Najve?e u?eš?e u izvozu Srbije u protekloj godini imao je region Vojvodine – 36,4 odsto, dok je najve?e u?eš?e u uvozu imao Beogradski region – 44,1 odsto, pokazali su podaci Republi?kog zavoda za statistiku (RZS).

Posle Vojvodine, najve?e u?eš?e u izvozu imao je Beogradski region – 24,1 odsto, Region Šumadije i Zapadne Srbije – 23,6 odsto, Region Južne i Isto?ne Srbije – 13,4 odsto, a oko 2,5 odsto izvoza je nerazvrstano po teritorijama.

Najve?e u?eš?e u uvozu, posle Beogradskog regiona, imao je Region Vojvodine – 30 odsto, Region Šumadije i Zapadne Srbije – 14,1 odsto, Region Južne i Isto?ne Srbije – 7,8 odsto, a oko ?etiri odsto uvoza je nerazvrstano po teritorijama.

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije.

To zna?i da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvo?a?i, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe.

Tu ?injenicu treba imati u vidu prilikom tuma?enja podataka po regionima. Na primer, uvoz nafte i gasa, najve?im delom se obuhvata u regionima Vojvodine i Beograda, a to su energenti za ukupnu teritoriju Srbije, naveo je RZS.

Prema odsecima Standardne me?unarodne trgovinske klasifikacije, u izvozu najve?e u?eš?e imali su žitarice i proizvodi od njih sa 838 miliona dolara, elektri?ne mašine i aparati – 831 milion, obojeni metali – 673 miliona, drumska vozila – 605 miliona i povr?e i vo?e – 539 miliona.

Prvih pet odseka sa najve?im u?eš?em u uvozu bili su nafta i naftni derivati sa 1,88 milijardi dolara, drumska vozila – 1,17 milijardi, prirodni gas – 1,1 milijarda, elektri?ne mašine i aparati – 819 miliona dolara i medicinski i farmaceutski proizvodi – 708 miliona.

Odsek nerazvrstana roba, u koji se uklju?uje i roba na carinskom skladištu, ima u?eš?e u ukupnom uvozu 7,9 odsto.

(Economy)

Podelite ovu stranicu!