Vojvodina izvozi, Beograd uvozi

06 Dec 2011

Kada se ima u vidu da se spoljnotrgovinska statistika po regionima vodi prema sedištu vlasnika robe u trenutku prihvatanja carinske deklaracije, jasno je da je pokrivenost uvoza izvozom u Vojvodini još veća od navedenog procenta.

Najve?e u?eš?e u izvozu Srbije ove godine imao je region Vojvodine – 36,8 odsto, dok je najve?e u?eš?e u uvozu imao Beogradski region – 45,7 odsto.

Posle Vojvodine, najve?e u?eš?e u izvozu imao je Beogradski region – 23 odsto, Region Šumadije i Zapadne Srbije – 20,1 odsto, Region Južne i Isto?ne Srbije 19,6 odsto, a oko 0,5 odsto izvoza je nerazvrstano po teritorijama, pokazali su podaci Republi?kog zavoda za statistiku (RZS).

Najve?e u?eš?e u uvozu, posle Beogradskog regiona, imao je Region Vojvodine – 29,3 odsto, Region Šumadije i Zapadne Srbije – 13 odsto, Region Južne i Isto?ne Srbije – 10,3 odsto, a oko 1,7 odsto uvoza je nerazvrstano po teritorijama.

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To zna?i da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvo?a?i, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe.

Tu ?injenicu treba imati u vidu prilikom tuma?enja podataka po regionima. Na primer, uvoz nafte i gasa, najve?im delom se obuhvata u regionima Vojvodine i Beograda, a to su energenti za ukupnu teritoriju Srbije, naveo je RZS.

Prema odsecima Standardne me?unarodne trgovinske klasifikacije, u izvozu su najve?e u?eš?e imali gvož?e i ?elik sa 877 miliona dolara, obojeni metali – 771 milion, elektri?ne mašine i aparati – 625 miliona, žitarice i proizvodi od njih – 598 miliona i povr?e i vo?e – 534 miliona.

Prvih pet odseka sa najve?im u?eš?em u uvozu su nafta i naftni derivati sa 1,56 milijardi dolara, prirodni gas – 859 miliona, industrijske mašine za opštu upotrebu – 672 miliona, elektri?ne mašine i aparati – 660 miliona i obojeni metali – 654 miliona.

Odsek nerazvrstana roba, u koji se sada uklju?uje i roba na carinskom skladištu, ima visoko u?eš?e u ukupnom uvozu od 17 odsto.

(B92)

Podelite ovu stranicu!