Vojvodina i Lafarž zajedno rešavaju problem otpada

27 Nov 2008

Predsednik

Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? i regionalni predsednik kompanije Lafarž za srednju Evropu Nikolas Furnije, potpisali su danas u Parizu Memorandum o razumevanju, koji podrazumeva rešavanje problema otpada u Vojvodini.
Memorandumom se definiše strateško partnerstvo u cilju o?uvanja neobnovljivih prirodnih goriva, a koji ?e se odvijati bez štetnih posledica po životnu sredinu, navodi se u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za informacije.
Kompanija Lafarž se obavezala da ?e spaljivanjem bio-mase u cementnim pe?ima, uticati na smanjenje zaga?enja prouzrokovanog spaljivanjem bio-mase na poljima, kao i da ?e drugim projektima smanjivati koli?ine ?vrstog se?enog otpada i otpadnog gra?evinskog materijala, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da je dogovoreno da Lafarž preuzima 20 odsto recikliranog otpada sa deponija u Novom Sadu i Beo?inu, i da investira u postrojenje za mehani?ko-biološki tretman otpada u cilju smanjenja ukupne koli?ine otpada na svega 25 procenata post-recikliranih koli?ina.
Potpisnici Memoranduma ?e zajedni?ki raditi i na drugim projektima: rekonstrukciji i modernizaciji železni?ke pruge Petrovaradin – Beo?in i promovisanju Biznis parka i stvaranja uslova za otvaranje radnih mesta za nezaposlene u opštini Beo?in.
Sporazum je potpisan u okviru manifestacije “Dani Vojvodine u Parizu”, a predvi?en je sastanak i sa kompanijom “Bongren” (Bongrain), prezentacija privrednih i turisti?kih potencijala Vojvodine u francuskom Udruženju industrijalaca i izloža slika Kulturnog centra
Kova?ica u Lafaržu u Parizu.
Delegaciju Izvršnog ve?a i Skupštine Vojvodine koja boravi u Parizu, ?ine predsednik Bojan Pajti?, potpredsednik Izvršnog ve?a  pokrajinski sekretar za privredu Ištvan Pastor i potpredsednici Skupštine Vojvodine Martin Zloh i Branislava Beli?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!