Vojvodina dobija još 6,5 milijardi, LSV i SVM glasaju „za”

25 Apr 2009

Vlada Srbije ju?e je obezbedila ve?inu za podršku rebalansu republi?kog budžeta, jer su, nakon popodnevnih razgov…

mirko-cvetkovic.jpgVlada Srbije ju?e je obezbedila ve?inu za podršku rebalansu republi?kog budžeta, jer su, nakon popodnevnih razgovora premijera Mirka Cvetkovi?a, predsednika Izvršnog ve?a APV Bojana Pajti?a i lidera LSV i SVM Nenada ?anka i Ištvana Pastora, poslanici ovih dveju vojvo?anskih stranaka najavili da ?e podržati novu preraspodelu prihoda i rashoda u državnoj kasi.
Kako je za „Dnevnik” obrazložio Nenad ?anak, promena stava usledila je kao posledica dogovora da budžet AP Vojvodine bude pove?an za 6,5 milijardi dinara, na nešto preko 52 milijarde, i to tako što je anticipiran deo nadležnosti Pokrajine, za ?ije ?e finansiranje biti prosle?en novac iz republi?ke kase. Ovom korekcijom budžet Vojvodine domaši?e sedam procenata planiranog rebalansiranog budžeta Srbije, ?ime je ispoštovan Ustav.
– Izuzetno sam zadovoljan ovim dogovorom, jer njime nismo doveli u opasnost aranžman države s MMF-om. Istovremeno, to je bio i maksimum koji se danas može izvu?i iz republi?kog budžeta u korist budžeta Vojvodine, budu?i da je državna kasa u izuzetno teškoj situaciji zbog ukupne ekonomske krize koja poga?a i Srbiju – rekao je za naš list Ištvan Pastor. – Bili smo, ina?e, i mi i LSV, pod velikim politi?kim pritiskom, jer se tvrdilo da su naši zahtevi maltene rušila?ki, da nemamo razumevanja za situaciju u kojoj se država nalazi. Drago mi je da smo to, ovim dogovorom, demantovali.
Ina?e, re?ima da smo svedoci najdramati?nijeg kraha svetskog finansijskog poretka, ministarka finansija Diana Dragutinovi? predstavila je ju?e u parlamentu izmene u budžetu za 2009. Ona je navela da je rebalans budžeta neophodan zbog predvi?enog pada bruto doma?eg proizvoda od dva odsto, kao i ?injenice da se o?ekuje pad uvoza od 21,8 odsto, a izvoza za 15 procenata. Navode?i da je uticaj krize ja?i nego što se o?ekivalo kada je pisana prvobitna verzija državnog prora?una, ona je pozvala poslanike na jedinstvo.
Me?utim, naprednjaci, narodnjaci i radikali jasno su poru?ili da ne?e glasati u Skupštini Srbije za predloženi rebalans budžeta i prate?e zakone, dok je LDP saopštio da podržava aranžman s MMF-om, ali ne i rebalans. Šef naprednjaka Tomislav Nikoli? je, tokom na?elne rasprave, okarakterisao predloženi rebalans i ekonomske mere Vlade za ublažavanje krize – nerealnim i prevazi?enim. „Linearno se smanjuju sredstva ministarstvima, ne misli se o tome šta je važno, da li poljoprivreda treba da preživi”, naveo je Nikoli?.
Poslanica SRS-a Marina Raguš ocenila je, pak, da ne?e postojati porodica koju kriza ne?e dota?i i da u toj situaciji „ne bi bilo pozitivno i?i na izbore“. Ona je navela i da joj nije jasno kako ?e da se puni budžet, s obzirom na smanjenje izvoza i proizvodnje. Po re?ima Radojka Obradovi?a iz DSS-a, „skupštinska rasprava bi verovatno bila mnogo prijatnija kada bi opozicija zaboravila je vlast govorila u oktobru ili decembru”. „Nažalost, priznali ste da je i do nas došla svetska ekonomska kriza tek kada je misija MMF-a upozorila da ?e deficit biti 190 milijardi”, rekao je Obradovi?, dok je njegov strana?ki kolega Zoran Šami izrazio bojazan da na jesen ne?e ni biti novog rebalansa ve? ?e biti proglašen opšti bankrot.
S druge strane, šefica poslani?ke grupe G17 plus Suzana Grubješi? rekla je da „Vlada nije imala kud osim da, uz priznanje da je Srbija ušla u recesiju, predloži rebalans i prate?e mere“. „To su kratkoro?ne iznu?ene mere koje treba da le?e uzrok krize”, kazala je Suzana Grubješi?, i dodala da nema garancija da za nekoliko meseci ne?e biti novog paketa mera. Ona je iznela i nekoliko primedbi na rebalans, zamerivši, izme?u ostalog, na tome što BIA ima dva puta ve?i budžet od Skupštine Srbije, ali je ipak najavila da ?e poslanici G17 glasati „za”.
I poslani?ki klubovi Socijalisti?ka partija Srbije-Jedinstvena Srbija i Partije ujedinjenih penzionera Srbije najavili su podršku predloženom rebalansu budžeta i merama vlade za ublažavanje posledica ekonomske krize. U raspravi o tim predlozima zakona šef poslani?ke grupe SPS-JS Branko Ruži? ocenio je da su vladini predlozi o?ekivani potez u uslovima ekonomske krize. Po njegovim re?ima, pitanje uštede i smanjenja javne potrošnje nije nimalo lako pitanje, ali svi moraju biti svesni situacije u kojoj se Srbija nalazi. Šef poslani?ke grupe PUPS-a Momo ?olakovi? ocenio je da je predloženi rebalans budžeta izbalansiran u odnosu na potrebe daljeg investiranja i o?uvanja dostignutog stepena socijalne sigurnosti.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!