Vojvodina dobar primer za inkluziju Roma

02 Oct 2014

Primeri iz Vojvodine mogu se primeniti u svim zemljama u kojima žive Romi

Rezultati koji su ostvareni na polju zapošljavanja i obrazovanja Roma u Vojvodini predstavljaju primere dobre prakse za sve evropske zemlje, ocenjeno je na sastanku predstavnika pokrajinskiih institucija sa predstavnicima Direktorata Evropske komisije za proširenje.

“To je od izuzetnog zna?aja za Evropsku komisiju, za evropske institucije ali i za ?itav region, jer su ponu?eni primeri dobre prakse u razli?itim oblastima, koji su primenjivi u svim zemljama gde žive Romi”, re?eno je na sastanku a prenosi Biro za odnose s javnoš?u Pkrajinske vlade.

Dogovoreno je da Kancelarija za inkluziju Roma Vojvodine organizuje me?unarodnu konferenciju posve?enu položaju Roma i da na njoj iznese primere dobre prakse iz Vojvodine.

Ocenjeno je i da je romska nacionalna zajednica u Srbiji i dalje u teškom socio-ekonomskom i pravno-politi?kom položaju i da Evropska komisija ulaže “ogromne napore” da pomogne u rešavanju problema.

Poseta delegacije Vojvodine Briselu deo je projekta “Izgradnja kapaciteta Kancelarije za inkluziju Roma”, koji je podržao Fond za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Studijsku posetu podržali su i Fond za Evropske poslove Vojvodine i Misija Vojvodine u Briselu.

Delegaciju iz Vojvodine ?inili, izme?u ostalih, su direktor Kancelarije za inkluziju Roma Duško Jovanovi? i pomo?nica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Slavica Deni?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!