Vojvođanski klub potpisao sporazum sa Demokratskom strankom

14 Feb 2014

NVO i politička partija zajedno za ustavnu reformu i protiv SNS-a

Demokratska stranka potpisala je u petak sa Vojvo?anskim klubom sporazum o saradnji i podršci listi “Sa Demokratskom strankom za demokratsku Srbiju”, i tom prilikom predstavnici dve organizacije poru?ili su da ?e biti potrebna promena Ustava Srbije kako bi Vojvodina bila definisana kao moderna evropska regija.

Zamenik predsednika Demokratske stranke Bojan Pajti? je na konferenciji za medije nakon potpisivanja sporazuma, rekao da ?e Srbija morati da bude decentralizovana i da ?e Ustav morati da se menja u procesu evropskih integracija, a da je cilj potpisanog sporazuma da se zajedno sa Vojvo?anskim klubom vidi na koji na?in mora da se uredi položaj Vojvodine.

“Aktuelni Ustav ne da nije usaglašen sa evropskim standardima ve? predstavlja formalnu ko?nicu za dalje korake Srbije ka EU”, ocenio je Pajti?.

On je naveo da ne postoji vladavina prava kada položaj Vojvodine “zavisi od politi?ke volje vladaju?e stranke i njenog predsednika Aleksandra Vu?i?a“.

“I SNS i Vu?i? i vlada su odgovorni što su redukovane nadležnosti Vojvodine”, ocenio je Pajti? i naveo da je atmosfera u društvu u kojoj sve zavisi od jednog ?oveka dovela i da Ustavni sud Srbije donese “odluku koja je bez presedana jer je Ustavni sud pojedine odredbe Ustava – koje su u statutu samo prepisane – proglasio neustavnim“.

U novom Ustavu, kako smatra Pajti?, Vojvodina treba da se definiše kao moderna evropska regija, navode?i da je sada ona jedina regija kojoj se osporava pravo da u Briselu ima svoje predstavništvo.

Bojan Pajti? je naveo i da mu je drago što je Vojvo?anski klub upravo Demokratsku stranku prepoznao kao jedinu stranku koja ne koketira sa SNS i Vu?i?em, jer DS ne veruje da naprednjaci mogu reformisati i demokratizovati društvo.

Vojvodjanski klub DS 2Predsednica Vojvo?anskog kluba Branislava Kosti? rekla je da se ta organizacija prvi put odlu?ila na saradnju sa jednom politi?kom strankom jer je DS, kako je rekla, najuticajnija i najja?a u Vojvodini i pri tome je jedina stranka koja je jasno rekla da ni pre ni posle izbora ne?e i?i u koaliciju sa SNS.

“Mi smo se opredelili da ?emo dati podršku stranci koja bude išla protiv SNS. Smatramo da je neure?ena država neozbiljna, a neure?ena država u kojoj vlasti nemaju institucije ve? jedan ?ovek – opasna”, ocenila je Branislava Kosti?.

Ona je rekla i da je Vojvodina sada prinu?ena da se lati besmislenog posla i da usaglašava statut sa Ustavom koji je zreo za menjanje.

Predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke u Vojvodini Miroslav Vasin rekao je da je cilj sporazuma da se zajedni?ki izna?e što kvalitetnije rešenje za punu autonomiju Vojvodine po volji gra?ana, jer Vojvodina ima ambicije da postane evropska regija u još ve?oj meri nego danas.

Bojan Pajti? je ponovio i da DS ni sa kim nije razgovarala o koalicijama nakon izbora ali da svakako ne?e ulaziti u koaliciju sa SNS i DSS.

On je, odgovaraju?i na pitanje da li se posle parlamentarnih izbora mogu o?ekivati i izbori u Vojvodini, rekao da je od maja 2012. do danas bilo “17 termina u kojima je trebalo da padne Vlada Vojvodine ali da se to nije desilo”.

Nema smisla da se opet bavimo time. Kada 17 puta neko promaši temu, ?udim se naporima SNS-a da ponovo name?u tu temu”, rekao je Bojan Pajti?.

(Tanjug) 

Podelite ovu stranicu!