Vojvođanski klub o Nacrtu statuta APV

21 Sep 2008

Donošenje

Donošenje Statuta autonomne pokrajina Vojvodine je ustavna obaveza, ali tim Statutom se ne?e popraviti standard gra?ana Vojvodine, niti ?e oni bolje živeti. Rasprava o Statutu Vojvodine je idealna prilika da se pokrene inicijativa za promenu Ustava Srbije i ustavnog položaja Vojvodine. O tome bi Skupština morala da donese odre?eni zaklju?ak. Naime, mora se po?i od ?injenice da Vojvo?ansko ustavno pitanje u procesu raspada SFRJ, SRJ i državne zajednice Srbija i Crna gora nije rešeno. Ono nažalost nije rešeno ni aktuelnim Ustavom, nego je samo otvoreno. Ne sme se prenebegnuti ni ?injenica da je Vojvodina na ustavnom referendumu voljom ubedljive ve?ine rekla ne Ustavu!
Skupština bi morala da poštuje volju gra?anki i gra?ana Vojvodine izre?enim na referendumu i da traži nasilno oduzetih ustavnih prava gra?anima Vojvodine.  Na to Srbiju obavezuju odluke i Me?unarodne  mirovne konferencije (London, 26.-28.avgust 1992. godine). Srbija se obavezala odlukama Londonske mirovne konferencije «da ?e gra?anima Kosova i Vojvodine vratiti ustavna prava». Ta obaveza nije ispunjena.
Dakle, tek sa promenama ustavnog položaja  Vojvodine u ustavnom sistemu Srbije može se govoriti o boljitku i mogu?nosti kvalitetnijeg života gra?anki i gra?ana Vojvodine. Dotle, ?e Vojvodina i dalje biti budžetski trošak od 7 odsto, a ne razvojna i demokratska komponenta cele Srbije.  Vojvodina je u dvadesetogodišnjem periodu skrnvljenja njene autonomije najviše osiromašila jer se od njenih gra?ana najviše uzimalo. Takve intencije su prepoznatljive i u budu?em razvoju Srbije po izjavama predstavnika vlasti da treba «ravnomernije razvijati Srbiju». To prakti?no zna?i na štetu Vojvodine, jer da bi se nekom dalo, mora se nekom i uzeti. Obi?no sa uzima od onih koji najviše imaju. A Vojvodina tu ima loša iskustva, kao još uvek relativno razvijeno podru?je.
Kod novog Statuta se postavlja i suštinsko pitanje ko ga donosi? Da li Vojvo?anski ili parlament Srbije? Jer podleže verifikaciji Skupštine Srbije, a i promenljivog je karaktera, jer svaki novi Zakon zahteva?e njegovu reviziju.
Na javnoj raspravi je nacrt Statuta Autonomije bez autonomije. Jer Vojvodina po  Ustavu nema sadržaje suštinske autonomije, ona se i definiše kao nesuštinska, za  razliku od Kosova kojem je podarena suštinska autonomija.
Javnost se ovih dana povodom Nacrta Statuta zamajava, manje bitnim detaljima. Da li ?e se ubude?e Izvršno ve?e i pokrajinski sekretarijati zvati Vlada i ministarstva. Naravno da je u skladu sa Standardima modernih evropskih regiona primerenije da to budu Vlada, ministarstva i ministri. Nažalost, Vojvodina to u aktuelnom ustavu nije. U skladu sa njenim ustavnim položajem koji mu odre?uje Srbija, a ne gra?anke i gra?ani Vodvodine  to je autonomija bez autonomije.  moglo bi da se zove Izvršni odbor i referenti, jer su njihove nadležnosti upravo takve.
Zbog svega toga vladaju?a ve?ima mora smo?i snage i pokreniti inicijativu u parlamentu za promenu Ustava Srbije i ustavnog položaja Vojvodine. Sve ostalo nema smisla.

Predsednik  organizacije civilnog društva gra?anki i gra?ana Vojvodine VOJVO?ANSKI KLUB
                           
?or?e Suboti?
Novi Sad, 21.9. 2008. godine

Podelite ovu stranicu!