Vojvođanski klub: Cilj hapšenja rasčišćavanje scene u Srbiji

28 Dec 2015

„Juče bivši gradonačelnik, danas aktuelni pokrajinski ministar, sutra pokrajinski premijer"

Organizacija Vojvo?anski klub ocenila je danas da je akcija u kojoj je za 24 sata uhapšeno 80 osoba zbog navodne korupcije, nije samo progon politi?kih neistomišljenika, ve? dugoro?na, koordinisana i sistemska akcija vladaju?e koalicije, ?iji je cilj raš?iš?avanje politi?ke i privredne scene Srbije.

Kako se navodi u saopštenju organizacije, na taj na?in aktuelna vlast želi da ukloni prepreke ka ostvarenju njenih klju?nih ciljeva, me?u kojima je i potpuna kontrola nad svim ljudima i procesima u Srbiji.

„Najbitnije kockice tog plana su uklanjanje neistomišljenika, stvaranje uslova za dominaciju krupnog kapitala, nemo? radnika i sindikata, apsolutna zavisnost malih i srednjih privrednika od milosti partijske države, zastrašivanje i nesigurnost gra?ana, dosledna i potpuna centralizacija Srbije i uništavanje autonomije Vojvodine“, naveo je Vojvo?anski klub.

Iz Kluba poru?uju da je neverovatno da se svi procesi po kojima je uhapšeno 80 ljudi završe u jednom danu, te da je jasno da su ve?ina uhapšenih ?lanovi opozicionih partija.

„Svi dosadašnji procesi posle kojih su optužnice povu?ene ili istražni postupak obustavljen, su dokaz da se hapsi po nalogu valdaju?e partije, bez valjanih dokaza, a optuženi se puštaju kad je šteta pojedincima, njihovim porodicama i partijama ve? naneta, ili kad se, kao Suboti?u, steknu uslovi da se neko ko je postao blizak vlastima pusti“, ocenio je Vojvo?anski klub.

Dodaje se da ?e pred pokrajinske izbore (premijer Srbije Aleksandar) Vu?i? organizovati nova hapšenja, ali da ?e „svaki put meta biti za stepenicu viša“.

„Ju?e bivši gradona?elnik, danas aktuelni pokrajinski ministar, sutra pokrajinski premijer. Sve dok ne do?u na red i njegovi ministri, koji mu danas ?uvaju le?a, nesvesni da u sistemu samovlasti jednoga, koji se postepeno stvara, niko ne?e biti siguran da naredne no?i ne?e videti policiju na svojim vratima. Makar zato što se nisu dovoljno nisko poklonili. Ili zato što nisu valjano klekli“, poru?io je Vojvo?anski klub.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!