Vojvođanski filmski fond se seli u Beograd

10 Apr 2009

Pokrajinski sekretar za kulturu Milorad ?uri? najavio je danas da ?e Izvršnom ve?u Vojvodine predložiti da se arhiv…

milorad-djuric.jpgPokrajinski sekretar za kulturu Milorad ?uri? najavio je danas da ?e Izvršnom ve?u Vojvodine predložiti da se arhivski filmski fond vojvo?anske produkcije ustupi na ?uvanje Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.
?uri? je na sastanku s direktorom Kinoteke Radoslavom Zelenovi?em u Novom Sadu naglasio da je re? je o veoma vrednoj filmskoj gra?i – kratkometražnim, dugometražnim, animiranim i dokumentarnim filmovima, kao i o izvornim negativima filmova, koji  ahtevaju posebne uslove ?uvanja kako bi se spasili od propadanja.
“S obzirom na to da u Vojvodini ne postoji institucija koja može da obezbedi odgovaraju?e uslove, Muzej Jugoslovenske kinoteke je jedina referentna ustanova koja može da preuzme brigu o tome, kao i da nas obavesti o stanju materijala nakon izvršene ekspertske analize”, rekao je ?uri?.
Radoslav Zelenovi? je rekao da je Kinoteka spremna da, u skladu sa zakonom, preuzme filmski materijal od Sekretarijata za kulturu Vojvodine i dodao da ta ustanova primenjuje savremene na?ine ?uvanja filmskog materijala, ?ime se svako propadanje svodi na najmanju mogu?u meru.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!