Vojvođanski DS neće smenu Petrovića

01 Jun 2011

Vojvodini preti potpuni kolaps na regionalnim putnim pravcima, jer policija ne dozvoljava da traktoristi formiraju kolonu i upute se u Beograd

Vojvo?anske demorkrate demantuju da povodom protesta poljoprivrednih proizvodja?a žele da izdejstvuje smenu resornog ministra Dušana Petrovi?a.
To je izjavio koordinator vladaju?e koalicije u pokrajinskoj administraciji Dragoslav Petrovi? isti?u?i da nema sukoba unutar DS-a.

“Ne postoji nikakva konfrontacija izme?u partijskog rukovodstva u centrali u Beogradu i ovog u Novom Sadu. Radi se samo o posledici politike koju sprovodi novi ministar poljoprivrede”, rekao je Dragoslav Petrovi?.

On je uo?i sednice Skupštine Vojvodine rekao da je pokrajinska vlada je “vrlo osetljiva” kada se radi o pitanjima agrara.

“Prema zahtevima poljoprivrednika moramo da se odnosimo na vrlo elasti?an i konstruktivan na?in. U tom smislu smo ovih dana i dali podršku izvesnim izmenama u predloženoj uredbi, što je i u?injeno”, naveo je Petrovi?, koji je ujedno i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

On se založio za direktni nastavak pregovora predstavnika Ministarstva poljoprivrede i asocijacija poljoprivrednika, dodaju?i da pokrajina u tome ne može da u?estvuje.

“Nema nikakvih mogu?nosti da se Vojvodina direktno finansijski uklju?i u rešavanje novonastale situacije. S jedne strane, u ina?e prenapregnutom pokrajinskom budžetu nema slobodnih sredstava, a s druge pitanje subvencija agrara je u nadležnosti i odgovornosti Republi?ke vlade”, zaklju?io je Petrovi?.

 Ta?an podatak o zakr?enosti puteva u Vojvodini nema niko, a doga?a se da na jednom pravcu ima više obustava saobra?aja. Danas su se u proteste uklju?ili poljoprivrednici iz južnog Banata i nekoliko sela oko Zrenjanina, Ba?ke Palanke, Kikinde, Sremske Mitrovice, Šida, Rume i drugih mesta.
Policija je došla do podataka da u protestnoj vožnji u Beogradu želi da u?estvuje oko 5.500 traktora. Najbliži Beogradu su traktoristi u Novoj Pazovi. Policija je spre?ila dalje kretanje stotinu traktora, jer imaju nare?enje da ne dozvole ulazak ratara na teritoriju grada Beograda.

Uz dosta nadmudrivanja izme?u policije i poljoprivrednika u širem reonu Kovina, most na Dunavu koji povezuje ovaj region sa Smederevom je blokiran sa oko stotinu razli?itih mašina. Od ranih jutarnjih ?asova poljoprivrednici iz južnog Banata pokušali su da se grupišu i iza?u na glavne saobra?ajnice, ali to nije dozvolila policija.

U Asocijaciji poljoprivrednika, koji uz Vojvodina agrar najve?im delom rukovodi protestom, ju?e je saopšteno da poljoprivrednici zbog situacije koja je nastala traže ostavku ministra za poljoprivredu Dušana Petrovi?a
Danas se o tom i drugim novim zahtevima o?ekuje zvani?no saopštenje. Zbog velikog broja u?esnika uklju?enih u protest organizatori teško uspostavljaju kontakt, pa se doga?a i samovolja pojedinaca na barikadama, od kojih štetu imaju drugi u?esnici u saobra?aju.

I jutros su organizatori ponovili – „Ho?emo protestnu vožnju po Beogradu, ali od policijskih barikada to nismo još uspeli” – rekao je za „AgroServis” Baja Ivkovi?, predsednik Udruženja iz Subotice.

(AgroServis, agencije)

Podelite ovu stranicu!