Vojvođanske NVO osnivaju mrežu za praćenje pregovora sa EU

28 Jan 2016

Nije logično da je Vojvodina marginalizovana u procesu pregovaranja, s obzirom na činjenicu da je najuspešniji deo Srbije, kada je u pitanju privlačenje sredstava iz fondova EU

Predstavnici dvadesetak nevladinih organizacija iz Vojvodine dogovorili su se danas da osnuju mrežu organizacija civilnog društva iz te pokrajine, sa namerom da svojim ekspertskim pristupom doprinesu pregovorima Srbije sa EU u poglavljima koja su od posebnog interesa za Vojvodinu.

Oni su na sastanku u hotelu Norcev na Fruškoj gori ocenili kao zabrinjavaju?u ?injenicu da Vojvodina prakti?no uopšte nije uklju?ena u pregovara?ke timove Srbije i naveli da je važno da organizacije civilnog društva aktivno u?estvuju u nadgledaju proces pregovaranja.

“Naš cilj jeste uticaj na pokrajinske i na centralne vlasti da se ?uje glas iz Vojvodine u okviru pregovara?kog procesa sa EU”, zaklju?ili su u?esnici sastanka i dodali da se u pregovara?kim timovima Srbije ne ?uju ni glasovi lokalnih samouprava.

Na sastanku je ocenjeno da nije logi?no da je Vojvodina marginalizovana u procesu pregovaranja, s obzirom na ?injenicu da je ta pokrajina najuspešniji deo Srbije, kada je u pitanju privla?enje sredstava iz fondova EU.

“Ovakav stav centralnih organa vlasti je naneo štetu ukupnom pregovara?kom procesu, jer bi uvažavanje specifi?nosti Vojvodine u okviru pojedinih pregovara?kih poglavlja samo dodatno obogatilo i unapredilo pregovar?ki proces i efekte koji bi iz njega proizašli”, ocenjeno je na sastanku.

Dodali su da u pregovara?ki proces mora da bude uklju?en što ve?i broj aktera i zatražili da taj proces bude potpuno transparentan.

Dogovoreno je da se sa?ini i otvoreni poziv drugim organizacijama civilnog društva koje danas nisu bile prisutne na sastanku, a koje tako?e žele da se uklju?e u ovu inicijativu.

Ideja je da se praksa koja ve? postoji u okviru Srbije, gde nevladine organizacije kroz Nacionalni konvent o EU, nadziru pregovara?ki proces, zaživi i u Vojvodini, u cilju pra?enja pregovara?kog procesa o pridruživanju Srbije EU, i to posebno kada je re? o poglavljima za koje Vojvodina ima poseban interes ili specifi?nosti u odnosu na ostale delove Srbije.

Današnji sastanak je inicirao Centar za regionalizam iz Novog Sada, a podržala ga je Organizacije za tehni?ku podršku organizacijama civilnog društva (TACSO).

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!