Vojvođanske NVO osnivaju mrežu za praćenje pregovora sa EU

28 Jan 2016

Nije logično da je Vojvodina marginalizovana u procesu pregovaranja, s obzirom na činjenicu da je najuspešniji deo Srbije, kada je u pitanju privlačenje sredstava iz fondova EU

Predstavnici dvadesetak nevladinih organizacija iz Vojvodine dogovorili su se danas da osnuju mrežu organizacija civilnog društva iz te pokrajine, sa namerom da svojim ekspertskim pristupom doprinesu pregovorima Srbije sa EU u poglavljima koja su od posebnog interesa za Vojvodinu.

Oni su na sastanku u hotelu Norcev na Fruškoj gori ocenili kao zabrinjavajuću činjenicu da Vojvodina praktično uopšte nije uključena u pregovaračke timove Srbije i naveli da je važno da organizacije civilnog društva aktivno učestvuju u nadgledaju proces pregovaranja.

“Naš cilj jeste uticaj na pokrajinske i na centralne vlasti da se čuje glas iz Vojvodine u okviru pregovaračkog procesa sa EU”, zaključili su učesnici sastanka i dodali da se u pregovaračkim timovima Srbije ne čuju ni glasovi lokalnih samouprava.

Na sastanku je ocenjeno da nije logično da je Vojvodina marginalizovana u procesu pregovaranja, s obzirom na činjenicu da je ta pokrajina najuspešniji deo Srbije, kada je u pitanju privlačenje sredstava iz fondova EU.

“Ovakav stav centralnih organa vlasti je naneo štetu ukupnom pregovaračkom procesu, jer bi uvažavanje specifičnosti Vojvodine u okviru pojedinih pregovaračkih poglavlja samo dodatno obogatilo i unapredilo pregovarčki proces i efekte koji bi iz njega proizašli”, ocenjeno je na sastanku.

Dodali su da u pregovarački proces mora da bude uključen što veći broj aktera i zatražili da taj proces bude potpuno transparentan.

Dogovoreno je da se sačini i otvoreni poziv drugim organizacijama civilnog društva koje danas nisu bile prisutne na sastanku, a koje takođe žele da se uključe u ovu inicijativu.

Ideja je da se praksa koja već postoji u okviru Srbije, gde nevladine organizacije kroz Nacionalni konvent o EU, nadziru pregovarački proces, zaživi i u Vojvodini, u cilju praćenja pregovaračkog procesa o pridruživanju Srbije EU, i to posebno kada je reč o poglavljima za koje Vojvodina ima poseban interes ili specifičnosti u odnosu na ostale delove Srbije.

Današnji sastanak je inicirao Centar za regionalizam iz Novog Sada, a podržala ga je Organizacije za tehničku podršku organizacijama civilnog društva (TACSO).

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!