Vojvođanske mađarske stranke iznele predloge za Manjinski akcioni plan

23 Apr 2015

Predlog upućen SVM

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (DZVM) inicirala je dijalog sa drugim mađarskim strankama u Vojvodini, nevladinim organizacijama i pojedincima o izradi sveobuhvatnog akcionog plana o stanju nacionalnih manjina, preneo je portal Vajdasag Ma.

DZVM se pozvala na stav koji je Evropski parlament usvojio 11. marta ove godine, a u kojem se Srbiji sugeriše da se obaveže na donošenje takvog plana.

Ta stranka je podsetila da je 7. aprila održana prva sednica radne grupe čiji je zadatak donošenje akcionog plana o manjinama, ali da do sada unutar mađarske zajednice nije bilo javne rasprave o ovom pitanju.

U saopštenju DZVM se ističe da je zbog toga predsedniku Saveza vojvođanskih Mađara upućen predlog, koji su podržale četiri mađarske stranke u Vojvodini, nekoliko organizacija i pojedinaca.

U predlogu, koji sadrži 22 tačke, navode se zadaci koje, kako se ocenjuje, treba obaviti pre otvaranja poglavlja 23. u pregovorima sa EU, odnosno pre zatvaranja tog poglavlja.

Između ostalog, zahteva se da se u svaki novi zakon u Srbiji ugradi ustavna obaveza zaštite stečenih manjinskih prava, da se promeni zakon o nacionalnim savetima tako da oni dobiju potpuno pravo odlučivanja u pogledu svih pitanja koja se odnose na nacionalnu zajednicu, da se nacionalnim manjinama dodele grantovana mnesta u Skupštini Srbije, da se u organima vlasti, MUP-u i javnim preduzećima obezbedi proporcionalna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina.

U predlogu se traži i obezbeđivanje slobode medija i informisanje koje je objektivno i nezavisno od partija i Mađarskog nacionalnog saveta.

Kako se navodi, među zadacima koje bi trebalo obaviti pre zatvaranja poglavlja 23. su i vraćanje potpune autonomije Vojvodini, uključujući zakonodavna, izvršna i sudska ovlašćenja, zatim teritorijalna i personalna autonomija za Mađare, prilključenje opština Ada, Senta i Kanjiža Severnobačkom okrugu, kao i osnivanje Mađarskog univerziteta sa sedištem u Novom Sadu ili Subotici.

(Vajdasag Ma)

Podelite ovu stranicu!