Vojvođanska priznanja za ravnopravnost polova

29 Jun 2010

Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova dodeljena profesorki Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Slobodanki Markov i predsednici Skupštine zadružnog saveza Srbije Erni Kiš Čisar

Vlada Vojvodine danas je dodelila godišnja priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2009. godinu profesorki Prirodno-matemati?kog fakulteta u Novom Sadu Slobodanki Markov i predsednici Skupštine zadružnog saveza Srbije Erni Kiš ?isar.
To priznanje se svake godine dodeljuje istaknutim pojedincima, organizacijama i institucijama, kao podrška za izuzetan doprinos u ostvarivanju politike jednakih mogu?nosti, afirmaciji rodne ravnopravnosti i pove?anju vidljivosti položaja žene i njihove društvene afirmacije.
Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin rekao je tokom uru?enja nagrada da je zna?aj rada dobitnica priznanja dobio punu verifikaciju, jer je re? o izuzetnim ženama, koje su u najužem krugu onih koje se bore za rodnu ravnopravnost i društvo jednakih mogu?nosti.
“Obe dobitnice i njihov rad, nau?ni ili prakti?ni na terenu, doprineo je da problemi vojvo?anskih žena, posebno onih na selu, postanu mnogo vidljiviji i dokazao da su principi i zalaganje Vlade Vojvodine, ovog sekretarijata i svih onih koji se zalažu za doslednu primenu politike jednakih mogu?nosti postali naša stvarnost, na dobrobit svih nas”, rekao je Vasin.
Zahvaljuju?i se na nagradi, Erna Kiš ?isar rekla je da priznanje pripada svim ženama koje su sa njom radile i tokom svih prethodnih godina nastojale da se njihov položaj, problemi i status, kao zaposlenih seoskih žena, u?ini što više društveno vidljivim.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!