Vojvođanska partija poziva na ujedinjavanje oko Vojvodine

29 Jan 2014

"Kusturičin Mećavnik ima veću autonomiju od Vojvodine"

Predsednik Vojvo?anske partije Aleksandar Odži? pozvao je ve?eras sve vojvo?anske politi?ke stranke i nevladine organizacije koje se zalažu za promenu ustavnog položaja Vojvodine, na ujedinjenje i definisanje zajedni?kog nastupa pred predstoje?e parlamentarne izbore.

Odži? je novinarima u Zrenjaninu rekao da se ta stranka zalaže za status republike za Vojvodinu unutar složene zajedni?ke države Srbije i ocenio da samo takav status može garantovati ravnopravnost Vojvodini.

On je odbacio kritike da Vojvo?anska partija zagovara separatizam i dodao da bi status republike Vojvodini garantovao autonomnost u raspolaganju sopstvenom imovinom, prihodima, prirodnim i radom stvorenim resursima.

“Naš prioritet je promena ustavnog položaja Vojvodine, a ne statuta oko kojeg se i danas na politi?koj sceni Vojvodine i Srbije još uvek lome koplja, dok Vojvodina u me?uvremenu tavori u sve ve?em siromaštvu i bezna?u”, kazao je Odži?.

Prema njegovim re?ima, “Kusturi?in Me?avnik ima ve?u autonomiju od Vojvodine”.

Potpredsednik Vojvo?anske partije Petar Ili? rekao je da ta stranka ne?e dozvoliti da “Vojvodinu razvla?e kao harmoniku”.

Ili? je dodao da je neophodno vratiti “stari sjaj” Skupštini Vojvodine, koja ?e donositi zakone, a “vojvo?anski sudovi” ?e štititi te iste zakone.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!