Vojvođani da se izjasne kao Panonci

19 Sep 2011

"Ovaj identitet nije separatistički poziv, već isključivo slobodarski"

Panonska aktivisti?ka organizacija Paor iz Zrenjanina pozvala je gra?ane koji žive u Vojvodini da se na slede?em popisu izjasne kao Panonci ili Panonke. Podse?aju?i na manjkavosti identiteta gra?enih na osnovu nacionalnem etni?ke ili verske pripadnosti, grupa poziva na dekonstrukciju takvih identiteta
Panonski identitet, kako je objašnjeno, iako je imenom spojen za Panonsku niziju, u osnovi je vezan za Zemlju i zemaljski identitet. Ovaj identitet nije separatisti?ki poziv, ve? isklju?ivo slobodarski za sve zemljane/zemljanke. Paor naglašava da nema teritorijalnih niti hegemonisti?kih pretenzija, uz poruku da svi imaju jednako pravo na zemlju, bez granica i ograni?enja.
Zato je ova organizacija pozvala sve gra?ane Vojvodine koji to žele, da se na predstoje?em popisu stanovništva Srbije izjasne kao Panonac ili Panonka.
“Ovo je poziv za tebe. Dekonstruiši tvoje ograni?avaju?e identitete, posebno u pogledu nacionalno – etni?kog identiteta, baziranog na tradicionalno – religijskom nasle?u.(…) Naš cilj je: stop ratovima, nasilju i totalitarizmu zasnovanim na ograni?avaju?im identitetima. Imamo pravo da živimo zajedno, kao ljudska bi?a na planeti Zemlji. Zemlja je tvoja, moja, naša. Mi svi imamo jednako pravo na ovu Zemlju u celini, bez granica, ograni?enja”, navodi se u pozivu aktivisti?ke organizacije Paor.

 (e-novine)

Podelite ovu stranicu!