VOICE: Pripadnik “obezbeđenja” iz Beograda i ranije napadao novinare

16 Jun 2017

Pre dve godine u Inđiji napao novinara Vladimira Ješića

Jedna od osoba koje su 31. maja u?estvovale u nasilju nad novinarima koji su pratili uli?ne proteste tokom polaganja zakletve predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a od ranije je poznata javnosti, jer je u?estvovao i u napadu na novinara Vladimira Ješi?a u In?iji, 2015. godine.

Ni nakon pola meseca od zakletve predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a policija nije obavestila javnost ko stoji iza napada na novinare i pojedine gra?ane. Mediji su istoga dana objavili fotografije na kojima se jasno vidi nasilje nad novinarkom lista Danas Lidijom Valtner, u?esnikom protesta “Protiv diktature” Markom Radovanovi?em i fotoreporterom M. Markovi?em, ali osim saopštenja, MUP se nije oglasio.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu poslalo je u sredu, 14. juna zahtev za prikupljanje obaveštenja o slu?aju napada na novinare na dan Vu?i?eve zakletve, dok je MUP  izdao saopštenje u kojem navodi da su osobe sa fotografija identifikovane i da je slu?aj prosle?en tužilaštvu.

Pojedini mediji su izvestili i da je na fotografijama ?ovek koji se pojavljivao na strana?kim skupovima SNS-a, kao što je predizborni miting naprednjaka u Subotici. Da je re? o pripadniku strana?kog obezbe?enja, potvrdio je poslanik Srpske napredne stranke Vladimir ?ukanovi? koji je na svom Tviter nalogu napisao: “Li?no ?u se založiti da momci koji su spre?ili provokatore da na našem skupu izazovu incident u stranci budu pohvaljeni i nagra?eni”.

Kako VOICE saznaje, isti ?ovek se pojavljivao i u drugim gradovima Vojvodine ne samo na strana?kim mitinzima, ve? i u pokušaju nasilne smene vlasti u In?iji pre dve godine. Tako je ?lan obezbe?enja Srpske napredne stranke, koji je sada u?estvovao u incidentu u Beogradu, pre dve godine vi?en u In?iji, u vreme pokušaja smene tadašnjeg predsednika te sremske opštine Petra Filipovi?a, ?lana Demokratske stranke.

Pokušaj smene najavljivan godinu dana ranije

Batinas SNS2Do promene unutar in?ijskih naprednjaka došlo je 2014. godine, kada je postavljeno novo rukovodstvo na ?elu sa Milanom Raduljicom, poverenikom SNS-a za opštinu In?ija.

Na sve?anom otvaranju novih prostorija u samom centru grada bili su prisutni visoki funkcioneri te stranke. Tadašnji potpredsednik SNS-a Igor Mirovi? je lokalnim medijima izjavio da je ta stranka spremna za promene u In?iji i pre redovnih izbora, ?ime je najavio inicijativu odbornika “naprednjaka” u Skupštini opštine In?ija, odnosno doga?aje koji su usledili godinu dana nakon toga.

Sve?anom otvaranju prisustvovao je i ?lan Izvršnog odbora Srpske napredne stranke zadužen za Srem, ?or?e Radinovi?. On je i prvi izabrani predsednik Opštinskog odbora SNS Stara Pazova. Dužnost predsednika opštine Stara Pazova preuzeo je 4. jula 2012. Široj javnosti je postao poznat nakon teksta objavljenom u dnevnom listu Blic, u kom se navodi da je Radinovi? osu?ivan za kra?e, falsifikate i krijum?arenje.

Drugi mandat predsednika opštine Stara Pazova je dobio na izborima u aprilu 2016 godine. ?lan je Izvršnog odbora SNS-a zadužen za Srem i, prema njegovim re?ima, u?estvovao je u promenama na ?elu naprednjaka u In?iji.

Na sve?anom otvaranju novih prostorija SNS-a u In?iji 2014. godine, tako?e je najavio promenu tadašnje lokalne vlasti: “Posle velike ekspanzije došlo je do jednog zamora, zastoja i sada je In?ija u drugom planu. Verujem da gra?ani In?ije to vide i da o?ekuju brze promene. U?estvovao sam u promeni rukodovstva stranke u In?iji i nadam se da ?emo smo?i smage da se promeni i opštinska vlast.”

Nakon toga, usledile su redovne posete In?iji visokih funkcionera SNS-a, me?u kojima je bio i brat lidera “naprednjaka”, Andrej Vu?i?.

Strana?ko obezbe?enje u akciji

Predlog za smenu opštinskog rukovodstva, u aprilu 2015. godine, potpisalo je 20 odbornika me?u kojima je, pored SNS-a, bilo i nekoliko demokrata koji su pristupili “naprednjacima”, kao i nekoliko njih koji su samo podržali inicijativu SNS-a.

Napeta situacija trajala je danima kada su usledile me?usobne optužbe DS-a i SNS-a za napade, pretnje, ucene i “kindapovanja” odbornika. Pored toga, napadnut je novinar Vladimir Ješi?, ro?eni brat funkcionera Demokratske stranke i bivšeg dugogodišnjeg gradona?elnika In?ije Gorana Ješi?a.

„Hodao sam ulicom u blizini zgrade u kojoj stanuje moj brat, kada je na mene iznenada i bez ikakvog povoda nasrnuo krupan ?ovek u crnoj jakni. Udario me je, gurnuo na ogradu i pretio mi je smr?u“, rekao je tada Ješi? agenciji Beta.

Batinas SNSOn  je tada objavio fotografiju ?oveka koji ga je napao i koji mu je pretio smr?u. Re? je o istom ?oveku koji je vi?en 31. maja ove godine u Beogradu kada je napadnuta novinarska ekipa Danasa.

Do smene vlasti u In?iji došlo je ipak mirnim putem, na izborima održanim prošle godine. Niko u tom sremskom gradu više nije video ?oveka koji je bio odgovoran za napad na novinara Vladimira Ješi?a.

Da nije re? o “obi?nom” pripadniku strana?kog obezbe?enja potvr?uje i fotografija sa liderom “naprednjaka” Aleksandrom Vu?i?em, koja je objavljena u pojedinim medijima i društvenim mrežama.

Miodrag Ble?i? (VOICE) 

fotografije iz 2015. godine, sa pres konferencije Vladimira Ješi?a i njegovih pravnih zastupnika

voice_logo

Podelite ovu stranicu!